Ta vara på fastan!

Under våren 2019 finns det i våra församlingar att, förutom söndagens huvudgudstjänster, en särskild möjlighet att uppmärksamma fastan. Fastetiden i kyrkan handlar om att fördjupa sig, ta tron på allvar och nyupptäcka kraften i tron. Därför kommer det att finnas ett antal gudstjänster i våra kyrkor med särskild inriktning på att fördjupa livet tillsammans med Jesus och att på nytt stanna upp inför vad Han gjort för oss. Gudstjänsterna under fastan, kommer att vara av något olika karaktär, men alla kommer att ha som fokus att fördjupa vårt liv som kristna tillsammans med Jesus genom att stanna upp inför vad Han gjort för oss. Ta chansen att vara med!
Efter de mässor och passionsgudstjänster som hålls i Hyssna finns det te/kaffe och smörgås, och samtal om olika teman utifrån livet som kristna.

6 mars Askonsdagen(då fastetiden inleds):
Askonsdagsmässa i Hyssna Kyrka 18:30. Präst: Johan Danz.
Askonsdagsmässa i Sätila Kyrka 18:30. Präst: Yngve Kalin

14 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Sätila Kyrka.
Präst: Yngve Kalin. Läsning ur Johannes vecka 1.

21 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Hyssna kyrka.
Präst: Johan Danz. Läsning ur Johannes vecka 2. ca. 19:15 Kaffe/Te och smörgås. Samtal: Vad tror Kyrkan på?

28 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Sätila Kyrka.
Präst: Yngve Kalin. Läsning ur Johannes vecka 3.

31 mars 18:00 Taizémässa i Ubbhults kapell.
Präst: Johan Danz. Läsning ur Johannes vecka 4.

4 april 18:30 Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka.
Präst: Johan Danz. Läsning ur Johannes vecka 5. ca. 19:15 Kaffe/Te och smörgås. Samtal: Vad tror Kyrkan på?

11 april 18:30 Kvällsmässa i Hyssna Kyrka.
Präst: Johan Danz. Läsning ur Johannes vecka 6. ca. 19:15 Kaffe/Te och smörgås. Samtal: Vad tror Kyrkan på?

Varje tisdagmorgon kl 08:30 i Hyssna Kyrka firas det också
en Mässa i fastan. Präst: Johan Danz.