Setheliska stiftelsens stipendier

Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning av ungdom från Sätila och Hyssna församlingar. Stipendier delas ut för utbildning efter gymnasiet.

1. Den sökande ska vara folkbokförd i Sätila eller Hyssna församlingar. Den sökande kan också
vara folkbokförd på studieorten, under förutsättning att hans/hennes föregående folkbokföringsort var Sätila eller Hyssna.

2. Den sökande ska bedrivit eftergymnasiala studier på heltid och med normal studietakt.
Intyg medskickas.

3. Studieresultaten ska styrkas med intyg från skolan, examensbevis eller liknande.

4. Ansökan ska göras på särskild blankett inom ett år efter det att studierna avslutats.

För stipendium 2019 skall ansökan ha kommit in senast 1 dec. 2019.
Ansökningshandlingar finns på exp. i Sätila. Tel. 0301-45752