Pilgrimsvandring

Ordet pilgrim betyder främling och kommer från latinets peregrinus. I en bemärkelse är vi alla pilgrimer i det faktum att alla människor går sin egen livsväg och utmed sin egen livsvandring. En pilgrimsvandring, kort eller lång, ger dig möjlighet att finna ögonblick av andrum i tillvaron och en stund till att begrunda var du befinner dig på din livsväg här och nu. 

En pilgrim kan ha både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara söka ökad självkännedom eller att få känna fridfullhet i Guds närvaro. Många människor som vallfärdar är intresserade av historia och Medeltida helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar pilgrimsvandringar till olika heliga platser. En pilgrimsvandring kan också erbjuda ett avbrott i ett hektiskt liv. Det kan innebära att få komma bort ifrån alla intryck av bilder, ljud och diverse val och ställningstagande som vi människor ständigt blir överösta med i vår vardag,  att bara få slå sig ner på en sten ute i skogen och lyssna till fågelsång och vindens sus. 

Pilgrimens sju nyckelord att ta med på din livsresa är: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande. När du vandrar får du en stund att känna efter vad du behöver i ditt liv just idag. Det kan också bli en stund för att fundera kring över din relation med Gud, vår Skapare. 

Välkommen till Sätila pastorats pilgrimsvandringar!

Vår Fader Pilgrimsvandring: Utmed denna led, som börjar och slutar vid Hyssna Gamla kyrka, kommer du vandra till bönen  Vår Fader. Vandringen går längs med en del av Hyssnaleden, tar ca 1 timma och är omkring 2,3 km lång. 

Den innehåller åtta olika rastplatser, var och en utgår ifrån bönens olika strofer och erbjuder en stunds vila och paus för eftertänksamhet. Terrängen är relativt sluttande och du behöver ha på dig rejäla promenadskor eller liknande.

Karta som visar leden finns att hämta i G:a kyrkan och i Hyssna och Sätila församlingshem. 

I samband med pastoratets Taizemässor i Ubbhults kapell och i Hyssna kyrka ingår ibland också en kort pilgrimsvandring, vilken kan utgöra en förberedelse och inledning till gudstjänsten för den som vill.