Gudstjänster i församlingarna

Vi firar i regel gudstjänst kl 10 i Sätila och Hyssna, och kl 12 i Ubbhult. Ibland är det ytterligare gudstjänster utöver detta. “Mässa” innebär gudstjänst med nattvard, och “Gudstjänst” är utan nattvard.

Här är gudstjänsterna framöver i Sätila, Hyssna och Ubbhult:

21 augusti, 2022
 • Gudstjänst Sätila

  21 augusti, 2022  10:00 - 11:00
  Sätila Kyrka, V, 511 69 Mark, Sverige

  Gudstjänst
  präst: A. Patriksson
  kantor: J. Grahn
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa

  21 augusti, 2022  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Högmässa i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst Ubbhult

  21 augusti, 2022  17:00 - 18:00
  Ubbhults Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Gudstjänst
  präst: A. Patriksson
  kantor. J. Grahn
  #gudstjänst

  See more details

23 augusti, 2022
 • Morgonmässa

  23 augusti, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

28 augusti, 2022
 • Högmässa Sätila

  28 augusti, 2022  10:00 - 11:00
  Sätila Kyrka, V, 511 69 Mark, Sverige

  Högmässa
  präst: Y. Kalin
  kantor: C Zetterberg
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst Ubbhult

  28 augusti, 2022  17:00 - 18:00
  Ubbhults Kapell, 438 95 Ubbhult, Sverige

  Gudstjänst
  präst: Y. Kalin
  kantor: C. Zetterberg
  #gudstjänst

  See more details

 • Musikgudstjänst - Orgel

  28 augusti, 2022  18:00 - 19:00
  Hyssna Kyrka

  Samuel Eriksson, organist i Kristus Konungens församling i Göteborg. Präst: Johan Danz
  #gudstjänst

  See more details

30 augusti, 2022
 • Morgonmässa

  30 augusti, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

1 september, 2022
 • Mässa Stomsåker

  1 september, 2022  11:00 - 11:30

  Mässa Stomsåker
  #gudstjänst

  See more details

4 september, 2022
 • Gudstjänst med kyrkdag för alla åldrar

  4 september, 2022  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka, 511 69 Sätila, Sverige

  Gudstjänst, kören Voice från Fässbergs församling medverkar.

  Efteråt kyrklunch, föredrag och aktiviteter för alla åldrar.

  Präst: Andreas Patriksson
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg

  #gudstjänst


  See more details

 • Högmässa - Lukas 15

  4 september, 2022  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka

  Högmässa i Hyssna Kyrka - Första söndagen av fyra om Lukas 15 - Lukas 15:1-3 "Samlade runt Jesus". Präst: Johan Danz
  #gudstjänst

  See more details

 • Mässa Ubbhult

  4 september, 2022  17:00 - 18:00
  Ubbhults Kapell, 438 95 Ubbhult, Sverige

  Mässa
  Präst: A. Patriksson
  kantor: CZ
  #gudstjänst

  See more details

6 september, 2022
 • Morgonmässa

  6 september, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

11 september, 2022
 • Gudstjänst - Lukas 15

  11 september, 2022  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Gudstjänst i Hyssna Kyrka. Lukas 15:4-7 "Jesus är ute och söker"
  Präst: Andreas Patriksson
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa Sätila

  11 september, 2022  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka, 511 69 Sätila, Sverige

  Högmässa
  präst: Y. Kalin
  kantor: J. Grahn.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst Ubbhult

  11 september, 2022  16:00 - 17:00
  Ubbhults Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Gudstjänst
  präst: A. Patriksson
  kantor: J. Grahn
  #gudstjänst

  See more details

13 september, 2022
 • Morgonmässa

  13 september, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

18 september, 2022
 • Högmässa - Lukas 15

  18 september, 2022  10:00 - 11:00

  Högmässa - Lukas 15:8-10
  "... och letar överallt" - Präst: Johan Danz
  #gudstjänst

  See more details

20 september, 2022
 • Morgonmässa

  20 september, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

25 september, 2022
 • Familjegudstjänst

  25 september, 2022  10:00 - 11:00

  Familjegudstjänst - Lukas 15:11-32 "Välkommen hem"
  Präst: Johan Danz
  #gudstjänst

  See more details

27 september, 2022
 • Morgonmässa

  27 september, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

4 oktober, 2022
 • Morgonmässa

  4 oktober, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

6 oktober, 2022
 • Mässa Stomsåker

  6 oktober, 2022  11:00 - 11:30

  Mässa Stomsåker
  #gudstjänst

  See more details

11 oktober, 2022
 • Morgonmässa

  11 oktober, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

18 oktober, 2022
 • Morgonmässa

  18 oktober, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

25 oktober, 2022
 • Morgonmässa

  25 oktober, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

1 november, 2022
 • Morgonmässa

  1 november, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details

3 november, 2022
 • Mässa Stomsåker

  3 november, 2022  11:00 - 11:30

  Mässa Stomsåker
  #gudstjänst

  See more details

8 november, 2022
 • Morgonmässa

  8 november, 2022  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  #gudstjänst

  See more details