Information med anledning av coronasmittan

Uppdaterad 20200331

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt behöver verksamheterna och miljöerna fortsätta att vara öppna, trygga och tillgängliga.” – Biskop Susanne

Vi firar gudstjänst och kommer samman i bön i våra kyrkor. Det är en grundläggande del i församlingens liv, och vi gör det på ett sätt som bibehåller ett tryggt sammanhang.

Just nu måste begränsa hur många som deltar i kyrkorummet. Vi vill inte bidra till smittspridning samtidigt som vi vill betona gudstjänstens öppenhet, offentlighet och närvaro. I Sätila kyrka har vi satt gränsen till 50 personer, i Hyssna kyrka 40 personer, och i Ubbhults kapell 25 personer. Vi hoppas alla har förståelse för detta, och respekterar dessa gränser. Det är också fortsatt viktigt att respektera och hålla det fysiska avståndet till medmänniskor.

Via hemsidan kommer vi att livesända vissa gudstjänster. Arbete pågår med att få det på plats. Mer info kommer.

Gudstjänster, veckomässor och passionsgudstjänster i våra kyrkor håller vi som planerat, men ibland i lite enklare form. Likaså begravningsgudstjänster, samt vigslar och dopgudstjänster utifrån gemensam planering med anhöriga.

All övrig verksamhet gör ett uppehåll nu.

Från och med måndag 23/3 är all övrig verksamhet inställd. Det gäller barngrupper, öppna samlingar, körövningar och verksamhet på äldreboendena. Se kalendern här på hemsidan.

Ytterligare information:

Vill du samtala med någon, så finns församlingarnas diakoner och präster att höra av sig till. Kontaktuppgifter här.

Kring nattvarden i våra mässor kommer vi tillämpa särskilda rutiner en tid framöver:

  • Fridshälsning. Vi önskar varandra Herrens frid utan att ta i hand.
  • Utdelande av bröd och vin. Vid nattvarden delar vi nu enbart bröd. Det kallas att ta emot nattvard under en gestalt, och är enligt traditionen en fullgod nattvard.
    Prästen ansvarar för att hålla en god handhygien.

Pastoratets personal uppmanas till noggrann handhygien, att undvika handskakningar och till extra noggrann hygien. Den som är sjuk ska stanna hemma från jobbet.

Sätila pastorat tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och följer de rekommendationer som ges där.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.