Information med anledning av coronasmittan

Uppdaterad 20200623

Sätila och Hyssna församlingar firar sedan Pingsthelgen offentliga gudstjänster. Varje söndag sänder vi också den gudstjänst som firas i Hyssna Kyrka på webben. För att komma till den webbsända gudstjänsten klicka här. Under sommaren kommer det också att finnas vissa verksamheter och samlingar förutom söndagens gudstjänster. För mer information klicka här.

Under sommaren gäller fortsatt försiktighet enligt de regler som Folkhälsomyndigheten angett. Vid alla gudstjänster och samlingar är det max 50 personer som gäller. I alla kyrkorna finns också tydligt markerat vilka bänkar som får användas, så att vi kan hjälpas åt att hålla avstånd.

I kyrkorna finns också behållare med handsprit utplacerade förutom de möjligheter som redan finns att tvätta händerna.

Behöver du samtala med någon? Sätila och Hyssna församlingars präster och diakoner finns tillgängliga för samtal, antingen på telefon eller på det sätt som passar bäst.

Ytterligare information:

Vill du samtala med någon, så finns församlingarnas diakoner och präster att höra av sig till. Kontaktuppgifter här.

Kring nattvarden i våra mässor kommer vi tillämpa särskilda rutiner en tid framöver:

  • Fridshälsning. Vi önskar varandra Herrens frid utan att ta i hand.
  • Utdelande av bröd och vin. Vid nattvarden delar vi nu enbart bröd. Det kallas att ta emot nattvard under en gestalt, och är enligt traditionen en fullgod nattvard.
    Prästen ansvarar för att hålla en god handhygien.

Pastoratets personal uppmanas till noggrann handhygien, att undvika handskakningar och till extra noggrann hygien. Den som är sjuk ska stanna hemma från jobbet.

Sätila pastorat tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och följer de rekommendationer som ges där.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.