Texter och böner vid dop

I dopgudstjänsten brukar man använda några böner och texter som prästen, föräldrar, faddrar, kyrkvärd eller kanske någon av dopgästerna läser. Du hittar ”föräldrabönen” samt några bibeltexter och böner här nedan. Ordningen för dopgudstjänsten finns också i Den svenska psalmboken.
Bön
Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn.
Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare till det/de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn. Amen.
Evangeliet om Jesus och barnen
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13-16)
Jesu ord om dopet och tron
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)
Fadderbön/Förbön
Barmhärtige Gud och Fader, barnen är vår framtid, vår oro och vår glädje.
Därför ber vi till dig för NN. Låt honom/henne få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.
Ge honom/henne den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du gett oss i vårt dop prägla hela livet,
så att vi växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.
I Jesu namn. Amen.

Psalmer

Här följer också några exempel på olika psalmer som kan passa att ha i samband med dopet i gudstjänsten, både från Psalmboken och andra sångsamlingar. Några av dessa kan också passa som solosånger i samband med dopet.

Psalm 21

1. Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud. Himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

2. Jesus, Guds Son, levde och dog för alla, för oss, lever i dag, ja han är här, ja han är här. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

3. Anden, vår tröst, levande, varm och helig och stark, talar om Gud, stöder och bär, dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

Psalm 248

1.Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

2. Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar.

3. Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.

4. Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla fiender till jorden falla.

5. Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.

Psalm 379

1. Du som var den minstes vän och lät barnen till dig träda, Jesus, du välsignar än, tar i famnen än de späda.
Du en faders omsorg leder och en moders fröjd bereder.

2. Gode Herde, i din hjord du de svaga lamm ej glömmer. Livets bad och nådens bord kärleksrik du åt dem gömmer.
I din famn du vill de kära till din Faders boning bära.

3. Jesu, i din vård vi ge våra barn, vårt glädjeämne. Gud, din gåva äro de, dig vi dem tillbaka lämne.
Genom dopet till dig tagna, låt dem ej från dig bli dragna.

4. Låt oss vandra med dem så, att vi himlen med dem ärva, ej med ont dem föregå, ej en barnasjäl fördärva,
att de änglar dem ledsaga ej hos dig må oss anklaga.

5. Ingen, så ditt ord oss lär, ingen kommer i ditt rike, som ej barnsligt hjärta bär mot sin Gud och mot sin like.
Giv att dig som barn vi alla älska, lyda och åkalla.

Psalm 381

1. Gud har en famn, en stor, stor famn, och där han sluter in
vart barn som döps i Jesu namn. Han säger: Du är min.

2. Gud har en bok, en stor, stor bok, och där han skriver in
vart barn som döps i Jesu namn. Där står det: Du är min.

3. Gud har en himmel, stor, ja stor, med rum för alla dem
som döpts en gång i Jesu namn. Där har jag nu mitt hem.

4. Din kärlek, Gud, är stor, ja stor. Jag ber i Jesu namn:
Låt inget dra mig bort ifrån din himmel och din famn.

Psalm 383

1 Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer
kommer vi till dig som gav oss livet, kommer vi till dig som gav oss livet.

2 Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i dina händer.
Det som sker i dopet gör oss trygga, det som sker i dopet gör oss trygga.

3 Med vår undran står vi i din närhet. Du som bär och håller universum
väntar på de små och tar emot dem, väntar på de små och tar emot dem.

4 Genom dig, ditt verk, din kärleks vilja har vi fötts på nytt till liv i Kristus,
till ett öppet liv i tro och tillit, till ett öppet liv i tro och tillit.

5 Över tidens gränser lever alltjämt dina löftesord vid dopets vatten.
Dopets ljus förblir när livet slocknar, dopets ljus förblir när livet slocknar.

6 Mycket större än vad ord kan rymma är den gåva du oss ger i dopet.
Herre låt vår tro bli fylld av glädje, Herre låt vår tro bli fylld av glädje.

Psalm 386

1. Upp ur vilda, djupa vatten lyfte Skaparn liv och land.
Markens djur och himlens fåglar, man och kvinna skapte han.
Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

2. Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått.
Födas, leva, dö och uppstå – före oss har Kristus gått.
Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

3. Liksom barn vi står här alla som har döpts i Jesu namn,
tackar Frälsaren som lyfter nya släkten i sin famn.
Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

4. Alla våra källor har vi i vår Herre, i hans ord.
Vi får dricka liv som trädet rotat i en fruktbar jord.
Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

Sånger från andra sångsamlingar:

Sov du lilla (832 i Psalmer i 90talet)

1 Sov du lilla, sov nu gott du är döpt ditt hår är vått.
I Guds händer vi dig lagt, ditt och Guds namn här blev sagt.
Du är på den gröna gren liten knopp, Guds ögonsten.

2 Fråga sen allt vad du kan vem är Gud och var bor han?
Vem har skapat jord och allt lejon, fåglar, varmt och kallt?
Fråga oss om tro och hopp, dop och nattvard lilla knopp.

3. Liten knopp på Livets träd, litet barn på vuxet knä.
Livet rymmer hemlighet större än vad någon vet:
som en knopp som går i blom du vårt barn, Guds egendom.

 

Lilla liv(901 i Psalmer i 2000talet)

1 Lilla liv nu är du här känner inte världen. “Gud som haver barnen kär” blir din hjälp på färden.
Gud har kallat dig vid namn ger dit trygghet i sin famn så att du kan växa vis av livets läxa.

2 Lilla liv nu är du här “himlen allt förklarar”. Alla barn hör hemma där i det ljus som varar.
Jorden är din boning nu. Hör ditt namn! Det är ju du lilla liv unika vad du gör oss rika.