Program vid vigsel

Vigselprogam

Många brudpar väljer att göra ett programblad som delas ut till gästerna. Ordningen för vigsel i Svenska kyrkan brukar se ut ungefär så här, och rubrikerna är bra att ha med i sitt program:

Vigselgudstjänst

KLOCKRINGNING

Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning eller inledande musik.

MUSIK

Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik eller annan instrumental eller vokalmusik.

SAMLINGSORD

LOVPRISNING

PSALM

I vigselgudstjänsten ingår minst två psalmer eller församlingssånger. Föreslagna platser finns i ordningen nedan.

INLEDNINGSORD

BIBELLÄSNING

Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Matt 19:4–6
Fler bibelord kan läsas av prästen eller annan.

PSALM/MUSIK

* FRÅGORNA

P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?
Svar: Ja.

* BÖN ÖVER RINGEN/RINGARNA

Prästen får ringen/ringarna. Efter bönen återlämnar prästen ringen/ ringarna.

* LÖFTEN OCH RINGVÄXLINGEN

Prästen kan säga: Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt. (Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)
eller
Prästen kan förestava följande löften.
Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/man,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)
Ringväxling äger rum.

* TILLKÄNNAGIVANDET

PSALM/MUSIK

FÖRBÖN

Vigselparet kan knäfalla. Någon av de föreslagna förbönerna eller annan förbön kan användas.

HERRENS BÖN

Prästen kan säga: Låt oss be Herrens bön.
F Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

VIGSELTAL

kan hållas här eller efter Bibelläsningarna eller efter Tillkännagivandet

VÄLSIGNELSEN

PSALM

MUSIK