Ubbhults kapell

Ubbhults kapell

Se bilder från Invigningsmässan här.

Kapellbygget går framåt! Här är senaste bilden.

Invigningsgudstjänsten för Ubbhults kapell blir den 8e december, 2 söndagen i advent kl 16:00. Biskop Per Eckerdal medverkar. Mer information om kommer senare.

Byggnationen har påbörjats

Byggnationen av det nya kapellet är nu i full gång och som huvudentreprenör har Sätila Bygg AB utsetts.(2012-11-25 kl. 13.55)

Upphandlingsarbete pågår
Kyrkonämnden har nu godkänt byggnadskommitténs förslag till ett nytt kapell och upphandling av bygget pågår med en planerad byggstart hösten 2012. (2012-06-05 kl.14.45)

Ritningarna klara
Arkitekten Tomas Carlin från Göteborg har i nära samarbete med byggnadskommittén tagit fram förslag till ritningar för det nya kapellet. Innan byggstart återstår projekteringsarbete för en planerad byggstart nästa år.(2011-09-28 kl.15.45)

ubbritfram2

ubbritin

ubbhultritbak

Gåvor till uppbygnaden av kapellet
Genom ett gemensamt intiativ från pastoratet och föreningslivet i Ubbhult har ett upprop startats genom vilket gåvor kan skänkas till kapelluppbyggnaden. Se uppropet här

(2011-01-23 kl.16.58)

Kyrksilvret återfunnet i oskadat skick
Det kassaskåp i vilket Ubbhult kapells kyrksilver förvarades har nu öppnats efter det att brandplatsundersökningen avslutats. Den låda, klädd på insidan av läder i vilket kyrksilvret fanns var helt förstörd men nattvardskalken, vinkannan, paténen och oblatasken är i de närmaste oskadda. Det är nu rengjort av en guldsmed och kommer att användas på midnattsmässan i Ubbhults IF klubbstuga på julnatten kl. 23.00 (2010-12-22 kl.15.56)

Kapellet i Ubbhult byggs upp igen
En enhällig kyrkonämnd i Sätila pastorat beslutade på måndagen att Ubbhults kapell ska byggas upp igen. En kommitté bestående av Lennart Grimhusen, Anders Reinholdsson, Bo Andersson och Astrid Zetterberg tillsattes med uppdrag att arbeta fram ett förslag till ett kapell med det gamlas kännetecken och anpassat efter moderna krav. (2010-12-20 kl 18.12)

Gudstjänsterna i Ubbhult under julhelgen
Midnattsmässan kommer att hållas i UIF:s klubbstuga kl 23.00 på julnatten. På Nyårsdagen hålls gudstjänst kl 15.00 och på Trettondedagen kl 12.00 i Kråkereds gamla skola. Planerna för gudstjänsterna i vår är det kommer att hållas regelbunda gudstjänster i den gamla skolan. Barnverksamheten kommer också att rymmas där.
I eftermiddag kl 16.00 samlas kyrkonämnden för att blicka framåt. I dag pågår polisens brandplatsundersökning och ett möte med försäkringsbolaget är inplanerat. (2010-12-20 kl. 13.06)

Ubbhults kapell totalförstört vid våldsam brand
Stor förstämning råder i Ubbhult och i Sätila pastorat. Ubbhults kapell, som sedan 1915 varit den naturliga samlingspunkten i Ubbhult totalförstördes vid en häftig brand på lördagseftermiddagen. När brandkåren kom till platsen var det gamla träkapellet helt övertänt och ingenting stod att rädda
Den gudstjänst som skulle hållits i morgon den 19 december kl 12.00 kommer att hållas som en andakt på brandplatsen och/eller i den angränsande Kråkereds skola.
På måndag kommer ansvariga i pastoratet att samlas för att analysera den uppkomna situationen. (2010-12-18 kl. 18.45)