Själavård

Vill du komma i kontakt med någon att prata med?
Församlingarnas diakoner och präster finns tillgängliga för hembesök, samtal och själavård. Prästerna kan även höra bikt och komma hem med nattvarden. Under fliken kontakt kan du se kontaktuppgifter för församlingarnas präster och diakoner.