Ny orgel i Hyssna kyrka

NY ORGEL I HYSSNA KYRKA
I de europeiska och västerländska kristna församlingarna har orgeln varit central som liturgiskt instrument och våra psalmer är till största delen födda i den traditionen. Under många århundraden har orgeln burit lovsången till Gud.
När församlingsborna i Hyssna lät bygga ny kyrka 1907 var det en självklarhet att samtidigt låta uppföra en orgel på läktaren. Vi vet hur den såg ut, fasaden är kvar, men inte hur den lät. I mitten av 50-talet var den utsliten och Hammarbergs orgelfirma fick bygga en ny.
Man behöll dock det pneumatiska systemet som började användas på 1800-talet och som man senare gått ifrån, då det förkortade en orgels livslängd. På senare år har Hyssna- orgeln blivit allt tröttare och ett nybygge var nödvändigt.
Denna gång har orgeln ett traditionellt mekaniskt system, vilket innebär att tonen ljuder omedelbart när tangenten trycks ner. En hel del pipmaterial har kunnat återanvändas, men klangen är idag en annan, mera romantisk, varm och sångvänlig och troligen mera lik den ursprungliga.
Tostareds Orgelfabrik har gjort ett fantastiskt arbete och så småningom välkomnar jag er alla upp på läktaren för att njuta av ett mycket fint snickeriarbete, en mekanisk orgel innehåller många trädetaljer. Den speciella fasaden är alltså kvar men har flyttats fram och fått ett rejält lyft av vår målare Sven-Erik Berglund.
Arbetet med en ny orgel inleddes för fyra år sedan då kh Anders Reinholdsson tog aktiv del. Senare bildades en kommitté bestående av professor Johannes Landgren, orgelbyggare Jan Börjeson, dåvarande kh Markus Wallgren och undertecknad. Efter anbudsförfarandet var gruppen tillsammans med kyrkorådet eniga om att beställningen skulle gå till Tostareds Kyrkorgelfabrik, vilket vi idag är väldigt glada för.
Invigningen sker den 31 oktober, då professor Johannes Landgren kommer att spela
Jag vill avsluta med några ord från kontrollrapporten i juni 2020:
”Orgeln kommer att betyda mycket för församlingslivet samt kommer att, på ett stödjande och bärande sätt, lyfta fram församlingssången, tjäna liturgin och konstnärligt bidra vid gestaltningen av gudstjänster, förrättningar och musikgudstjänster/konserter”

Marie Englund Hyllstam, kyrkomusiker i Hyssna församling

Disposition

HUVUDVERK
Borduna 16’
Principal 8’
Gedackt 8’
Gamba 8’
Oktava 4’
Hålflöjt 4’
Kvinta 2 2/3’
Oktava 2’
Mixtur 3 ch
Trumpet 8’

SVÄLLVERK
Violinprincipal 8’
Rörflöjt 8’
Voix Celeste 8’
Principal 4’
Flöjt oktaviant 4’
Nasard 2 2/3’
Waldflöjt 2’
Ters 1 3/5
Scharf II
Oboe 8’

PEDAL
Subbas 16’
Principal 8’
Gedackt 8’
Salicional 8’
Koralbas 4’
Basun 16’
Trumpet 8’

cof