Musik i Ubbhult

Ubbhults Miniorkör (förskoleklass-åk.3): Torsdagar 14.00-16.00.
Ubbhults Miniorkör ingår som en del i Miniorerna, se fliken Barn och unga
Kontakta gärna körledare Christina Zetterberg om du vill veta mera. christina.zetterberg@satilapastorat.se
 
Gospelkören Come Together Gospel
Övningsstart för hösten blir onsdag 26/8 kl. 19:00-21:15 i Ubbhults kapell. Därefter träffas kören varannan vecka.
Kontaktperson/körledare: Iréne Dahlby, irene.dahlby@gmail.com,
0739-881396
 

Innehållsansvar för sidan: Christina Zetterberg