Musik i Ubbhult

Ubbhults Miniorkör (förskoleklass-åk.3): Torsdagar 14.00-16.00.
Ubbhults Miniorkör ingår som en del i Miniorerna, se fliken Barn och unga
Kontakta gärna körledare Christina Zetterberg om du vill veta mera.
christina.zetterberg@svenskakyrkan.se
 
Gospelkören Come Together Gospel
Kontakta gärna körledare Johan Grahn om du vill veta mera.
johan.grahn@svenskakyrkan.se