Musik i Ubbhult

Ubbhults Miniorkör (förskoleklass-åk.3): Torsdagar 14.00-16.00.
Ubbhults Miniorkör ingår som en del i Miniorerna, se fliken Barn och unga
Kontakta gärna körledare Christina Zetterberg om du vill veta mera.
christina.zetterberg@satilapastorat.se
 
Gospelkören Come Together Gospel
Kontaktperson/körledare: Iréne Dahlby,
irene.dahlby@gmail.com,
0739-881396