Lyssna

Här kan du lyssna på inspelningar av gudstjänster, predikningar och undervisning.

21 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Hyssna kyrka – Yngve Kalin(Obs! Första psalmen saknas)

Tacksägelsedagen Gudstjänst i Hyssna kyrka – David Ekström

19 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Sätila kyrka – David Ekström

19 söndagen efter Trefaldighet Familjegudstjänst i Hyssna kyrka – Johan Danz

Den helige Mikaels dag Familjegudstjänst i Sätila kyrka – Anders Reinholdsson

Den helige Mikaels dag del 1 och del 2 Högmässa i Hyssna kyrka – Johan Danz

17 söndagen efter Trefaldighet Högmässa i Sätila kyrka – David Ekström

17 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Hyssna kyrka – Gustav Börjesson

16 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Sätila kyrka – Anders Reinholdsson

16 söndagen efter Trefaldighet Högmässa i Hyssna kyrka – David Ekström

15 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Sätila kyrka – Johan Danz

15 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Hyssna kyrka – Anders Reinholdsson, Credo medverkar

14 söndagen efter Trefaldighet Familjegudstjänst i Hyssna kyrka – Johan Danz

13 söndagen efter Trefaldighet Högmässa i Hyssna kyrka – Johan Danz

12 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Hyssna kyrka – Yngve Kalin

11 söndagen efter Trefaldighet Högmässa i Hyssna kyrka – Anders Reinholdsson

2 söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst i Hyssna kyrka – Johan Danz