Dop

DOP

I dopet handlar Gud. Han förenar oss med Jesus, och gör oss till sina barn. Vi döper för att Jesus sagt åt oss att göra det, och på det sättet föra in oss i sin kyrka. Dopet är början på livet som kristen. I dopet får vi kallelsen från Jesus själv att vara Hans lärjungar. Du kan bli döpt som barn, eller som vuxen. Det finns ingen åldersgräns på när du kan döpas. Däremot kan en person bara döpas en gång.

Hur går ett dop till?

Dopet går till som Jesus själv sagt. Vi döps i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, i rent vatten. Prästen häller tre gånger vatten på barnets huvud. Församlingens präster brukar komma hem till den som ska döpas och gå igenom vad dopet handlar om och hur det går till innan dopet. Ofta är det roligt om ni i dopfamiljen är engagerade, kanske i att be en bön, läsa ett Bibelord eller medverka på något annat sätt.

Boka dop?

Är du intresserad av att döpa ditt barn, eller själv bli döpt? I våra församlingar är det prästerna som ansvarar för dopen i våra gudstjänster. Våra präster är Markus Wallgren och Johan Danz. Markus når ni på 0703-778650 och Johan på 0706-752565, eller på mailadresserna under kontaktfliken. Det går alltid bra att ha dopen i söndagens huvudgudstjänst. Det blir ofta festligt att få fira att ett nytt barn tas upp i Kyrkan tillsammans med hela församlingen. En lördag varje månad finns det också möjlighet till dopgudstjänster. Vid en sådan dopgudstjänst kan det vara ett eller flera barn som döps.

Doplördagar under våren 2020:
18 januari
22 februari
28 mars
18 april

Vi har även församlingshem i Sätila och Hyssna och en församlingssal i kapellet i Ubbhult som du gärna får låna i samband med dop.