Diakoni

Om diakoni:

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och
solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen.
Där livet hotas frigör diakoni livskraft. Kyrkans diakoni är
alltid i grunden ett gensvar på Guds diakoni, både i den
enskilde kristnes liv och i kyrkan som gemenskap.
(Ur Ett biskopsbrev om diakoni, Biskopsmötet 2015)

I Sätila finns diakon Lena Hugosson och i Hyssna diakon Annette Andreasson. Välkommen att vända dig till någon av dem för till exempel samtal eller stöd.