Barn & unga Hyssna

Hyssna vårterminen 2020

Vuxen- barn grupp 0 år och uppåt (tillsammans med vuxen)
Måndagar kl 09:00 – 11:00. Startdatum för våren: 13 januari.
Lek & sång, samtal, fika och andakt. Ledare: Annelie Wallgren.

Barntimmar för barn födda 2014 och 2015
Fredagar 13:30 – 16:00.  Startar 17/1. Lek & sång, undervisning och pyssel, mellanmål och andakt
Ledare: Amie Holmqvist.
Anmälan till Amie på amie.holmqvist@satilapastorat.se

Davidssons ungar:
Miniorer och Juniorer för barn födda 2007-2013 och Barnkör för å.k. 4-6.
Tisdagar 13.40-15:50. (6-7 åringarna hämtas i skolan 13.30.) Startar: 21/1.
Anmälan till davidssonsungar@satilapastorat.se
Pyssel, körsång, lek, undervisning och andakt. Barnen får mellanmål.
Ledare: Amie Holmqvist, Marie Englund Hyllstam m.fl

Juniorer: Fredagsmys
Fredagsmys i församlingshemmet varannan fredag mellan kl 18:00-20:30 för dig i åk 4-6. Kvällen kan innehålla någon form av pyssel/målning, bakning, träarbete, pingis, innebandy, film, musikkafé, “någon att prata med”. I Kaféet finns möjlighet att köpa lite godis, kakor och dricka. Startar för terminen: 7/2. Varje  kväll avslutas med en gemensam samling och aftonbön.

Har du frågor kontakta Amie Holmqvist.

MarCantica – Ungdomskör för ungdomar födda 2005 eller tidigare
Varje vecka onsdagar 17.30-19.00. För mer information eller frågor om MarCantica kontakta körens ledare: Marie Englund Hyllstam.

Söndagsskola och Familjegudstjänster
Till våren planerar vi att dra igång söndagsskolan på nytt. Flera söndagar under terminen hoppas vi kunna ha söndagsskola för barnen i samband med gudstjänsten. För information om familjegudstjänster se Gudstjänsttiderna för Hyssna församling.

Kyrkans ungdom för ungdomar födda 2005 el. tidigare 
Varannan fredag (ojämna veckor) kl 19.00 i Sätila församlingshem. 
Föredrag och samtal, gemenskap, sång och musik, aftonbön m.m Ledare: Mathias Ahlström.