Barn och unga i Hyssna våren 2021

Davidssons Ungar tisdagar 13.30-15.30. Uppstart 26/1

Kyrkans Barntimmar fredagar 13.30-16.00 Uppstart 5/2

Mer info om övriga grupper kommer senare