Allhelgona helgen i Sätila och Hyssna

Sätila församling
Fredag
Gravsmyckningskaffe mellan 13-17 i Sätila Kyrka

Lördag
10:00 Högmässa på Alla helgons dag i Sätila Kyrka
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell

Söndag
14-15:30 Kyrkan öppen för ljuständning
16:00 Minnesgudstjänst
18:00 Minnesgudstjänst

I Sätila Kyrka har vi i enlighet med gällande regler möjlighet att ta emot 50 personer per gudstjänst. Därför har vi i år två minnesgudstjänster under söndagen. Du som har förlorat någon sedan förra allhelgonatiden har fått en särskilt inbjudan till dessa gudstjänster. Kyrkan kan ta emot fler i mån av plats, vi hjälps åt att göra denna helg så god som möjligt för varandra.

Hyssna församling
Fredag
Gravsmyckningskaffe i församlingshemmet 14-18
Kyrkan öppen för stillhet och ljuständning under samma tid

Lördag(OBS ändrad tid)
16:00 Mässa med extra orgelmusik. Johannes Landgren medverkar på orgeln.
18:00 Orgelinvigningsgudstjänst. Johannes Landgren medverkar.

Söndag
17:00 Minnesgudstjänst

Du som har förlorat någon sedan förra allhelgonatiden har fått en särskilt inbjudan till söndagens Minnesgudstjänst. Kyrkan kan ta emot fler i mån av plats, vi hjälps åt att göra denna helg så god som möjligt för varandra.
Gudstjänsterna från Hyssna församling webbsänds också på kyrktorget.se/satilapastora/tv

Orgeln i Hyssna Kyrka

Invigningen av vår nya orgel sker på Alla helgons dag, lördagen den 31 oktober:

Alla Helgons dag lör. 31 okt. kl. 16 MÄSSA med extra orgelmusik

Alla Helgons dag lör. 31 okt kl 18 MUSIKGUDSTJÄNST Orgelinvigning

Vid båda gudstjänsterna spelar prof. Johannes Landgren, präst är Johan Danz.
I texten nedan får du en liten presentation av hur orgeln kommit på plats i Hyssna Kyrka.

NY ORGEL I HYSSNA KYRKA
I de europeiska och västerländska kristna församlingarna har orgeln varit central som liturgiskt instrument och våra psalmer är till största delen födda i den traditionen. Under många århundraden har orgeln burit lovsången till Gud.
När församlingsborna i Hyssna lät bygga ny kyrka 1907 var det en självklarhet att samtidigt låta uppföra en orgel på läktaren. Vi vet hur den såg ut, fasaden är kvar, men inte hur den lät. I mitten av 50-talet var den utsliten och Hammarbergs orgelfirma fick bygga en ny.
Man behöll dock det pneumatiska systemet som började användas på 1800-talet och som man senare gått ifrån, då det förkortade en orgels livslängd. På senare år har Hyssna- orgeln blivit allt tröttare och ett nybygge var nödvändigt.
Denna gång har orgeln ett traditionellt mekaniskt system, vilket innebär att tonen ljuder omedelbart när tangenten trycks ner. En hel del pipmaterial har kunnat återanvändas, men klangen är idag en annan, mera romantisk, varm och sångvänlig och troligen mera lik den ursprungliga.
Tostareds Orgelfabrik har gjort ett fantastiskt arbete och så småningom välkomnar jag er alla upp på läktaren för att njuta av ett mycket fint snickeriarbete, en mekanisk orgel innehåller många trädetaljer. Den speciella fasaden är alltså kvar men har flyttats fram och fått ett rejält lyft av vår målare Sven-Erik Berglund.
Arbetet med en ny orgel inleddes för fyra år sedan då kh Anders Reinholdsson tog aktiv del. Senare bildades en kommitté bestående av professor Johannes Landgren, orgelbyggare Jan Börjeson, dåvarande kh Markus Wallgren och undertecknad. Efter anbudsförfarandet var gruppen tillsammans med kyrkorådet eniga om att beställningen skulle gå till Tostareds Kyrkorgelfabrik, vilket vi idag är väldigt glada för.
Invigningen sker den 31 oktober, då professor Johannes Landgren kommer att spela
Jag vill avsluta med några ord från kontrollrapporten i juni 2020:
”Orgeln kommer att betyda mycket för församlingslivet samt kommer att, på ett stödjande och bärande sätt, lyfta fram församlingssången, tjäna liturgin och konstnärligt bidra vid gestaltningen av gudstjänster, förrättningar och musikgudstjänster/konserter”

Marie Englund Hyllstam, kyrkomusiker i Hyssna församling

Disposition

HUVUDVERK
Borduna 16’
Principal 8’
Gedackt 8’
Gamba 8’
Oktava 4’
Hålflöjt 4’
Kvinta 2 2/3’
Oktava 2’
Mixtur 3 ch
Trumpet 8’

SVÄLLVERK
Violinprincipal 8’
Rörflöjt 8’
Voix Celeste 8’
Principal 4’
Flöjt oktaviant 4’
Nasard 2 2/3’
Waldflöjt 2’
Ters 1 3/5
Scharf II
Oboe 8’

PEDAL
Subbas 16’
Principal 8’
Gedackt 8’
Salicional 8’
Koralbas 4’
Basun 16’
Trumpet 8’

cof

Konfirmation 2020 och 2021

Senare start för de nya konfirmandgrupperna – Konfa 2020/2021

Torsdagen den 15 oktober kl 19:00 är det dags för konfirmandinskrivning. I år finns det möjlighet att välja mellan två olika grupper. Den ena samlas på tisdagar i Sätila församling med start den 20 oktober. Den andra samlas på torsdagar med start den 22 oktober.

Under mötet den 15 informerar vi om upplägget på de olika grupperna, datum och tider för läger och konfirmationshelgerna.

Ledare för de olika grupperna är pastoratets präster, Andreas Patriksson och Johan Danz, diakon Lena Hugosson, och pedagogerna Gunilla Dotevall och Amie Holmqvist. Se kontaktuppgifter under kontaktfliken.

Vuxen-barn

Vuxen-barn i Hyssna Församlingshem från noll år tillsammans med vuxen

Måndagar kl 09:00 – 11:00
start 7 september

vi deltar bara när vi känner oss friska. ingen anmälan.

kontakt: diakon Annelie Wallgren, 0320-177 55, annelie.wallgren@satilapastorat.se

Varmt välkommen!