Ekumeniska böneveckan 2021

18-24 januari pågår ekumeniska böneveckan i Marks kommun. Våra församlingar i Hyssna och Sätila är med och arrangerar fredagskvällen. Var gärna med och be för Kyrkan och för vår kommun. I bilden ovan ser du de olika bönesamlingar som arrangeras under veckan.

Gudstjänster i jul och nyår

Då direktiven på grund av covid-19 kvarstår så ändras våra predikoturer något. Vi fortsätter att fira webbsända Gudstjänster i Sätila och Hyssna till och med Januari 2021 om inte direktiven ändras på nytt. När en gudstjänst är utlyst som högmässa är prästen kvar i kyrkan efter sändningens slut för att dela ut nattvarden enskilt i kyrkan fram till 11:30. Ta gärna möjligheten att komma och delta i nattvardsfirandet. För att delta i de webbsända gudstjänsterna klicka här.

24 december – Julafton
10:00 Julbön i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
20:00 Julnattsbön i Ubbhults kapell – Präst: Andreas Patriksson 

25 december – Juldagen
07:00 Julotta i Sätila Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson
07:00 Julotta i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz

26 december – Annandag Jul
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
18:00 Gospelgudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Andreas Patriksson
Denna gudstjänst kan ni även följa via Youtube. Följ länken här.

27 december – Söndagen efter Jul
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
17:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Johan Danz

31 december – Nyårsafton
17:00 Nyårsbön i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
17:00 Nyårsbön i Hyssna Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson

1 januari – Nyårsdagen
17:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
17:00 Högmässa i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz

3 januari – Söndagen efter Nyår
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Urban Olander

6 januari – Trettondedag Jul 
16:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
18:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz

10 januari – 1 söndagen efter Trettondedagen 
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Johan Danz
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson

17 januari – 2 söndagen efter Trettondedagen
10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka – Präst: Urban Olander

24 januari – 3 söndagen efter Trettondedagen
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
18:00 Musikgudstjänst – Orgelmusik med Samuel Eriksson – Präst: Johan Danz

Konfirmation 2020 och 2021

Senare start för de nya konfirmandgrupperna – Konfa 2020/2021

Torsdagen den 15 oktober kl 19:00 är det dags för konfirmandinskrivning. I år finns det möjlighet att välja mellan två olika grupper. Den ena samlas på tisdagar i Sätila församling med start den 20 oktober. Den andra samlas på torsdagar med start den 22 oktober.

Under mötet den 15 informerar vi om upplägget på de olika grupperna, datum och tider för läger och konfirmationshelgerna.

Ledare för de olika grupperna är pastoratets präster, Andreas Patriksson och Johan Danz, diakon Lena Hugosson, och pedagogerna Gunilla Dotevall och Amie Holmqvist. Se kontaktuppgifter under kontaktfliken.