BKT Karlssons Minnesfond

Hyssna
Dags att söka bidrag enligt gällande stadgar ur stiftelsen Syskonen B.K.T Karlssons Minnesfond. Bidragsmottagarna ska vara boende i Hyssna.
Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 november 2019 under adress

Syskonen
B.K.T, c/o M.Carlsson, Melltorpsvägen 23, 511 68 Hyssna,
alternativt på mail: micael.l.carlsson@netatonce.net

Upplysningar lämnas av Micael Carlsson telefon 070-6828231.
//Styrelsen för stiftelsen.

Församlingsafton

Den 10 oktober kl 18:30 är det församlingsafton i Hyssna församlingshem. För dig som är osäker på vad en församlingsafton är så är det en kväll när vi får möjlighet att fördjupa oss i den kristna tron, både i trons innehåll och hur vi lever som Jesu efterföljare i vår vardag. Det blir föredrag, smörgås, te och kaffe, och samtal kring borden. Vi avslutar med en gemensam andakt.

Den 10 oktober kommer Göran Landgren, kyrkoherde i Örby-Skene församling och talar om “Leva nära Jesus – i min vardag”.

Ingen anmälan. För frågor omkring kvällen kontakta Johan Danz, johan.danz@satilapastorat.se eller 0320-17751.

FRAMFLYTTAT: Inspirationskväll för bönegrupper

FRAMFLYTTAT!!!
Nytt datum kommer. Info kommer här på hemsidan och i andra forum.

Är du med i en bönegrupp, eller vill du vara med i en bönegrupp i församlingen? En bönegrupp är en grupp som träffas regelbundet för att be, samtala, läsa Bibeln och stötta varandra. Här finns möjlighet att samtala med varandra, dela med sig av olika saker och hjälpa varandra att leva tillsammans med Jesus i vår vardag.

Kvällen innehåller en enkel kvällsmat, undervisning, samtal om bönegrupperna i församlingen och en gemensam aftonbön.

För anmälan och övrig information kontakta Markus på: markus.wallgren@satilapastorat.se  

“Cash” – en musikgudstjänst

Söndag 22 september 2019 kl. 18:00–19:25
Playing Prayers tillsammans med
Come Together Gospel
presenterar en spännande musikgudstjänst!

Få artister har haft samma betydelse som Johnny Cash. Sprungen ur fattigdom och gospel skapade han ett avtryck i den amerikanska historien. Vi får följa hans liv och musik i en gudstjänst.

Vi går följa Johnny Cash liv från födelse till graven i en musikgudstjänst. Musiken och tron som formade honom.

Den enorma framgången men också det stora personliga mörkret med drogerna, omvändelsen och den starka Gudstron.
Men också att få leva med sår, missbruk och misslyckande.

Sånger kombineras med berättelser ur hans liv och reflektioner om hans sånger. På skärmen kan man följa med i texterna och se bilder från hans liv.

Några av sångerna som är med:
Folsom Prison Blues
Five Feet High And Risin
Cry, Cry, Cry
God´s Gonna Cut You Down
Hurt
San Quentin
Sunday Morning Coming Down

Svenska kyrkans flagga

Vid församlingshemmen i Sätila och Hyssna finns ofta Svenska kyrkans flagga hissad.

Svenska kyrkans flagga är gul med rött kors, och en krona i mitten av korset.

I färgerna finns en symbolik där den röda färgen står för elden, blodet och kärleken. Det gula är guld och guldfärgen är en symbol för det eviga ljuset, Guds härlighet och makt, överjordisk storhet (himmel), Guds godhet, trohet och välvilja gentemot människor. Korset i flaggan står för Jesu kors och kronan i mitten representerar Kristi segerkrona – han är Herre över liv och död och har vunnit seger över det onda i sin död och uppståndelse. Dessa båda symboler är exempelvis tydliga i Hyssna gamla kyrka där altaruppsatsen består av Kristus på korset bärande segerkronan .

Svenska kyrkans flagga hissad löpande och byts ut vid flaggdagar och vid exempelvis begravningar till Svenska flaggan.