Networks i Rumänien

Söndagen den 16 augusti kl 10:00 medverkar Erik Grimhusen genom att predika i gudstjänsten i Hyssna Kyrka. Erik kommer också i gudstjänsten att berätta något om det arbete han varit en del av under ca 2 års tid i Rumänien med organisationen Networks. Du kan följa webbsändningen här.

Sommarens gudstjänster i kyrkorna och på nätet

Varje söndag under sommaren firar vi gudstjänst i Sätila och Hyssna församlingar. Den gudstjänst som firas i Hyssna kyrka sänds också på nätet. För att komma till webbsändningen klicka här.

Söndagar i Juli
5 juliFjärde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Urban Olander
18:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Urban Olander

12 juli – Apostladagen
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Urban Olander
18:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Urban Olander.

19 juli – Sjätte söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan). Efter denna mässa finns prästen kvar i Kyrkan för utdelande av enskild nattvard till kl 12:30. Präst: Thomas Berg.
18:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Thomas Berg

26 juli – Kristi förklarings dag
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Anders Reinholdsson.
18:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson.

Söndagar i Augusti
2 augusti – Åttonde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Markus Wallgren
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Markus Wallgren
18:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Markus Wallgren.

9 augusti – Nionde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Thomas Berg.
18:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Thomas Berg.

16 augusti – Tionde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Erik Grimhusen berättar om sitt arbete med Networks i Rumänien och predikar i gudstjänsten. Präst: Johan Danz.
18:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Andreas Patriksson

23 augusti – Elfte söndagen efter Trefaldighet
10:00 Familjegudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Johan Danz
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Andreas Patriksson
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Johan Danz
18:00 Lovsångsgudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson

30 augusti – Tolfte söndagen efter Trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Johan Danz
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Anders Reinholdsson
18:00 Orgelinvigningsgudstjänst i Hyssna Kyrka – Organist: Johannes Landgren Präst: Johan Danz

Konfirmation 2020 och 2021

Ändrade planer med årets konfirmationer

Årets konfirmationer skulle hållits i maj månad och nya konfirmationsgrupper skulle börjat i september. Men år 2020 blev inte som vi tänkt oss med pandemin av covid-19. Därför är årets konfirmationer flyttade.

Konfirmation och mässa i samma gudstjänst

Lördagen 12 september kl 14:00 är det konfirmation för tisdagskonfirmanderna och lördagen 19 september kl 14:00 är det konfirmation för konfest-gruppen. Båda konfirmationsgudstjänsterna blir i år en kombinerad konfirmation och mässa(mässa betyder gudstjänst med nattvard) i samma gudstjänst. Det är alltså enbart lördagarna som gäller för konfirmationsgudstjänsterna, och inte som det brukat vara: lördag och söndag. Skulle reglerna för hur många som får samlas vara kvar vid 50 personer kommer vi i så fall också att streama konfirmationerna på nätet, så att även den som inte får möjlighet att vara med i kyrkan ska kunna följa konfirmationsgudstjänsten via nätet.

Senare start för de nya konfirmandgrupperna – Konfa 2021

De försenade konfirmationerna påverkar även de konfirmandgrupper som skulle ha startat i september månad. Du som till hösten börjar i 8e klass kommer att få en inbjudan till konfirmationsläsning, men vi kommer att inleda de nya konfirmationsgrupperna senare under hösten. Mer information och inbjudan kommer.

Sommaren i Sätila och Hyssna församlingar

Sommaren är igång. Förutom sommarens gudstjänster på söndagarna kommer det också att ske en del andra saker.

Mötesplats i sommartid – Sätila Kyrka
Varje onsdag i Juli:
14:00 Musik i kyrkan – kort andakt – fika i kyrkan.
15:00 Berättande och samtal. Slut kl 16:00.
Teman för onsdagarna:
1 juli “Grön, svart, röd, vit, lila – varför?” Kyrkans textilier en skattkammare av symboler och budskap.
8 juli “En plats för bön” Ett samtal om bönens möjligheter.
15 juli “Det sitter i väggarna” Vi tittar och pratar om kyrkans väggmålningar.
22 juli “Här är kyrkan-men var är Gud?” Ett samtal om att upptäcka Guds ansikte.
29 juli “Ring klocka ring” Om seder och bruk med ringning av kyrkklockorna. Vaktmästare Lars-Ove Bengtsson guidar oss.

Musikgudstjänster i Hyssna Kyrka
Tre torsdagar i juli är det musikgudstjänster i Hyssna Kyrka. Kom och var med en stund i kyrkan.
2 juli 19:00 “Musik i sommarkväll”
Tora Hyllstam med vänner. Präst: Johan Danz.
16 juli 19:00 “Gospeltoner i sommartid”
Joy Gospelensambeln. Präst: Urban Olander.
30 juli 19:00 “Musik i sommartid”
Sture Persson, cello, Kristina Quicklund, piano och orgel. Präst: Markus Wallgren.

Guidning av Hyssna Gamla Kyrka
Hyssna Gamla Kyrka, med sina äldsta delar från 1100-talet, har mycket att visa. Onsdag-söndag kl 12-18 vecka 27-32 finns ungdomar från pastoratet på plats för att guida.

Pilgrimsvandring “Vår Fader” – med start och mål vid Hyssna Gamla Kyrka.
Från Hyssna Gamla Kyrka finns också en pilgrimsvandring utifrån Herrens bön – “Vår Fader”. Vandringen kan gås ensam eller tillsammans. För den som önskar information eller medvandrande guide var god kontakta församlingspedagog Amie Holmqvist antingen på mail: amie.holmqvist@satilapastorat.se eller ring 0724-505237.