Öppna kyrkor i Stilla veckan

Kom in i Sätila och Hyssna kyrka – få en stund för dig själv i Stilla veckan.

Tänd ljus, be en bön eller gå en enkel påskvandring.

Det kommer alltid att finnas någon i kyrkan som kan hjälpa dig till rätta.

Måndag 6 april: kl. 14 – 17.
Tisdag 7 april: kl. 14 – 17 och 18-20.
Onsdag 8 april: kl. 14-17 och 18 – 20.
Torsdag 9 april: kl. 14 – 17.

Lavabo – tvätta, skölja

I våra församlingar har vi nu infört det gamla liturgiska bruket i mässan att prästen tvättar sina händer och ber innan beröringen av det bröd och vin som skall invigas. Förutom att alltså hålla en god handhygien från början av gudstjänsten, så hänger här uttrycket i bön ihop med praktiken att med rena händer tillreda. Så är det mesta i vår gudstjänst uttryck både för vår bön och gudsrelation såväl som det fyller praktiska funktioner. Det vanliga och vardagliga i våra liv påminner oss i liturgin om vår gudsrelation.

Lavabo kommer av latinska lavare “tvätta”, “skölja”, och betecknar prästens handtvagning i mässan. Momentet lavabo, som föregår tillredandet av nattvardsgåvorna, kommer från Psaltaren 26:6. I samband med handtvagningen bedes: ”Två mig, Herre, från min missgärning och rena mig från min synd”.

Ta vara på fastan!

Under våren 2020 finns det i våra församlingar en särskild möjlighet att uppmärksamma fastan. Fastetiden i kyrkan handlar om att fördjupa och nyupptäcka kraften i tron.
Därför kommer det att finnas ett antal gudstjänster i våra kyrkor med särskild inriktning på vad Jesus har gjort för oss på korset. Gudstjänsterna under fastan kommer att vara av något olika karaktär. Våren 2020 följer vi Matteusevangeliets berättelse om Jesu väg till korset. Ta chansen att vara med!

26 februari – Askonsdagen (då fastetiden inleds):
Askonsdagsmässa i Hyssna Kyrka 18:30. Präst: Johan Danz.
Askonsdagsmässa i Sätila Kyrka 18:30. Präst: Markus Wallgren

1 mars 18:00 Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Läsning ur Matteus vecka 1 och 2. Orgelkoraler av Bach framförda av Marie Englund Hyllstam.

19 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Sätila kyrka. Präst: Markus Wallgren. Läsning ur Matteus vecka 3.

29 mars 18:00 Taizémässa i Ubbhults kapell. Präst: Johan Danz. Läsning ur Matteus vecka 4 och 5.

2 april 18:30 Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst Johan Danz. Läsning ur Matteus vecka 6.

10 april Långfredagen
10:00 Långfredagsgudstjänst i Sätila Kyrka. Präst: Markus Wallgren.
10:00 Långfredagsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.
17:00 Kvällsgudstjänst i Ubbhults Kapell. Präst: Markus Wallgren.
18:00 Kvällsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz

Onsdagar kl 12:00 är det mässa med läsning ur Matteusevangeliet.
Ojämna veckor är det mässa i Hyssna Kyrka.
Jämna veckor är det mässa i Sätila Kyrka.