Gravrättsinnehavare

Sätila pastorat arbetar kontinuerligt med att eftersöka anhöriga/släktingar till personer som är gravsatta på Hyssna och Sätila kyrkogårdar.

Varje gravplats måste enligt lag vara upplåten till en eller flera gravrättsinnehavare. Vi fortsätter vårt arbete med att söka gravrättsinnehavare, och ber alla som har anhöriga/närstående gravsatta på någon av kyrkogårdarna att fundera kring frågan om det har utsetts någon eller några att vara gravrättsinnehavare, d.v.s. den som gravplatsen är upplåten till.

Om så inte är fallet, ber vi er ta kontakt med oss, se även filerna intill.

Den eller de som redan är gravrättsinnehavare skall även ha fått ett gravbrev över aktuell gravplats. Om inte, ber vi er också att höra av er.

Tag gärna kontakt med;
Marijke Hallencreutz, 0301-457 52
kamrer
Ann-Sofie Hynell, 0301-457 58
assistent

Dokument:
(Uppdaterade 20201125)

Hyssna kyrkogård

Sätila kyrkogård