Taizékören

Välkommen att vara med i Taizékören!
Vi kommer att sjunga Taizésånger som är korta sånger med en enkel melodi som man sjunger flera gånger och som har sitt ursprung i en kommunitet i Taizé i Frankrike.

Taizékören är en projektkör som övar torsdagen den 17 oktober
kl.19.00-21.00 i Sätila kyrka. Enkelt fika serveras under kvällen.

Kören medverkar sedan vid Taizémässan söndagen den 20 oktober
kl.18.00 i Sätila kyrka.

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till körledare
Christina Zetterberg

christina.zetterberg@satilapastorat.seTaizémässor i höst

Under hösten finns det möjlighet att fira Taizémässa i våra kyrkor vid tre tillfällen. Det är en enkel gudstjänst med böner, bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor, inramat av tystnad och tända ljus. Tillfällena är i Ubbhult den 29 september, i Sätila den 20 oktober och i Hyssna den 10 november. Alla tre börjar kl.18.