FRAMFLYTTAT: Inspirationskväll för bönegrupper

FRAMFLYTTAT!!!
Nytt datum kommer. Info kommer här på hemsidan och i andra forum.

Är du med i en bönegrupp, eller vill du vara med i en bönegrupp i församlingen? En bönegrupp är en grupp som träffas regelbundet för att be, samtala, läsa Bibeln och stötta varandra. Här finns möjlighet att samtala med varandra, dela med sig av olika saker och hjälpa varandra att leva tillsammans med Jesus i vår vardag.

Kvällen innehåller en enkel kvällsmat, undervisning, samtal om bönegrupperna i församlingen och en gemensam aftonbön.

För anmälan och övrig information kontakta Markus på: markus.wallgren@satilapastorat.se  

Svenska kyrkans flagga

Vid församlingshemmen i Sätila och Hyssna finns ofta Svenska kyrkans flagga hissad.

Svenska kyrkans flagga är gul med rött kors, och en krona i mitten av korset.

I färgerna finns en symbolik där den röda färgen står för elden, blodet och kärleken. Det gula är guld och guldfärgen är en symbol för det eviga ljuset, Guds härlighet och makt, överjordisk storhet (himmel), Guds godhet, trohet och välvilja gentemot människor. Korset i flaggan står för Jesu kors och kronan i mitten representerar Kristi segerkrona – han är Herre över liv och död och har vunnit seger över det onda i sin död och uppståndelse. Dessa båda symboler är exempelvis tydliga i Hyssna gamla kyrka där altaruppsatsen består av Kristus på korset bärande segerkronan .

Svenska kyrkans flagga hissad löpande och byts ut vid flaggdagar och vid exempelvis begravningar till Svenska flaggan.