Ta vara på fastan!

Under våren 2020 finns det i våra församlingar en särskild möjlighet att uppmärksamma fastan. Fastetiden i kyrkan handlar om att fördjupa och nyupptäcka kraften i tron.
Därför kommer det att finnas ett antal gudstjänster i våra kyrkor med särskild inriktning på vad Jesus har gjort för oss på korset. Gudstjänsterna under fastan kommer att vara av något olika karaktär. Våren 2020 följer vi Matteusevangeliets berättelse om Jesu väg till korset. Ta chansen att vara med!

26 februari – Askonsdagen (då fastetiden inleds):
Askonsdagsmässa i Hyssna Kyrka 18:30. Präst: Johan Danz.
Askonsdagsmässa i Sätila Kyrka 18:30. Präst: Markus Wallgren

1 mars 18:00 Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Läsning ur Matteus vecka 1 och 2. Orgelkoraler av Bach framförda av Marie Englund Hyllstam.

19 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Sätila kyrka. Präst: Markus Wallgren. Läsning ur Matteus vecka 3.

29 mars 18:00 Taizémässa i Ubbhults kapell. Präst: Johan Danz. Läsning ur Matteus vecka 4 och 5.

2 april 18:30 Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst Johan Danz. Läsning ur Matteus vecka 6.

10 april Långfredagen
10:00 Långfredagsgudstjänst i Sätila Kyrka. Präst: Markus Wallgren.
10:00 Långfredagsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.
17:00 Kvällsgudstjänst i Ubbhults Kapell. Präst: Markus Wallgren.
18:00 Kvällsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz

Onsdagar kl 12:00 är det mässa med läsning ur Matteusevangeliet.
Ojämna veckor är det mässa i Hyssna Kyrka.
Jämna veckor är det mässa i Sätila Kyrka.