Sommarens gudstjänster i kyrkorna och på nätet

Varje söndag under sommaren firar vi gudstjänst i Sätila och Hyssna församlingar. Den gudstjänst som firas i Hyssna kyrka sänds också på nätet. För att komma till webbsändningen klicka här.

Söndagar i Juli
5 juliFjärde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Urban Olander
18:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Urban Olander

12 juli – Apostladagen
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Urban Olander
18:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Urban Olander.

19 juli – Sjätte söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan). Efter denna mässa finns prästen kvar i Kyrkan för utdelande av enskild nattvard till kl 12:30. Präst: Thomas Berg.
18:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Thomas Berg

26 juli – Kristi förklarings dag
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Anders Reinholdsson.
18:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson.

Söndagar i Augusti
2 augusti – Åttonde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Markus Wallgren
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Markus Wallgren
18:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Markus Wallgren.

9 augusti – Nionde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Thomas Berg.
18:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Thomas Berg.

16 augusti – Tionde söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Erik Grimhusen berättar om sitt arbete med Networks i Rumänien och predikar i gudstjänsten. Präst: Johan Danz.
18:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Andreas Patriksson

23 augusti – Elfte söndagen efter Trefaldighet
10:00 Familjegudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Johan Danz
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Andreas Patriksson
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Johan Danz
18:00 Lovsångsgudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson

30 augusti – Tolfte söndagen efter Trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka(Gudstjänsten sänds också på nätet, se länk ovan) – Präst: Johan Danz
12:00 Gudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Anders Reinholdsson
12:00 Friluftsgudstjänst utanför Hyssna Gamla Kyrka. Präst: Johan Danz