Restriktioner och våra gudstjänster

Den 12 januari skärptes kraven från Folkhälsomyndigheten för offentliga tillställningar inomhus med över 20 personer.  I Sätila och Hyssna församlingar följer vi de beslut och de rekommendationer som regering och andra myndigheter fattar i syfte att förhindra smittspridning. 

En grundregel i vår kyrka är öppenhet, att inte göra skillnad på människor och att respektera människors integritet. Denna hållning behöver vi nu väga mot bland annat att förhindra smittspridning. Besluten kring restriktionerna behöver till exempel ta hänsyn till typ av arrangemang eller gudstjänst och förväntat antal besökare. Tillsammans får vi därför hjälpas åt att göra det så säkert som möjligt att fira gudstjänst utifrån de direktiv som nu gäller.

GUDSTJÄNSTER
Du behöver INTE visa vaccinationsbevis för att besöka söndagsgudstjänster hos oss. Max antal besökare i alla våra kyrkor är 50 personer. För att undvika trängsel och bibehålla smittskyddssäkerhet behöver vi däremot avgränsa hur man får sitta för att kunna hålla det avstånd på en meter i alla riktningar som man ska kunna ha runtomkring sig. Vid alla våra gudstjänster gäller alltså förmarkerade platser, samt att varje sällskap som sitter tillsammans inte får vara fler än åtta personer. Våra kyrkor kommer att ha tydligt markerade platser. OBS medverkande räknas inte in i de 50.
Om det blir fullt i kyrkan hänvisar Sätila församling till gudstjänsten i Ubbhults kapell eller den digitala sändningen. I Hyssna bereds plats i församlingshemmet för den som inte får plats i kyrkan. De söndagar då det är Söndagsskolan i Hyssna äger den rum i församlingshemmet.

SAMT DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING
Om dopfamiljen, vigselparet eller sorgehuset önskar samla fler än 50 besökare i kyrkan krävs vaccinationsbevis.

Vi får endast hyra ut våra lokaler till sällskap om högst 20 personer.

Som kristna församlingar är vi måna om att alla som vill ska kunna vara med och fira gudstjänst. För att undvika trängsel uppmanar vi därför alla gudstjänstfirare att komma i god tid, och att visa varandra hänsyn. Vi anpassar också nattvardens utdelande efter den rådande situationen.
Vi kommer också att fortsätta att sända våra gudstjänster via Youtube, så att alla som vill ska kunna ha möjlighet att vara med och fira gudstjänst via webben.