Networks i Rumänien

Söndagen den 16 augusti kl 10:00 medverkar Erik Grimhusen genom att predika i gudstjänsten i Hyssna Kyrka. Erik kommer också i gudstjänsten att berätta något om det arbete han varit en del av under ca 2 års tid i Rumänien med organisationen Networks. Du kan följa webbsändningen här.