Konfirmation 2020 och 2021

Ändrade planer med årets konfirmationer

Årets konfirmationer skulle hållits i maj månad och nya konfirmationsgrupper skulle börjat i september. Men år 2020 blev inte som vi tänkt oss med pandemin av covid-19. Därför är årets konfirmationer flyttade.

Konfirmation och mässa i samma gudstjänst

Lördagen 12 september kl 14:00 är det konfirmation för tisdagskonfirmanderna och lördagen 19 september kl 14:00 är det konfirmation för konfest-gruppen. Båda konfirmationsgudstjänsterna blir i år en kombinerad konfirmation och mässa(mässa betyder gudstjänst med nattvard) i samma gudstjänst. Det är alltså enbart lördagarna som gäller för konfirmationsgudstjänsterna, och inte som det brukat vara: lördag och söndag. Skulle reglerna för hur många som får samlas vara kvar vid 50 personer kommer vi i så fall också att streama konfirmationerna på nätet, så att även den som inte får möjlighet att vara med i kyrkan ska kunna följa konfirmationsgudstjänsten via nätet.

Senare start för de nya konfirmandgrupperna – Konfa 2021

De försenade konfirmationerna påverkar även de konfirmandgrupper som skulle ha startat i september månad. Du som till hösten börjar i 8e klass kommer att få en inbjudan till konfirmationsläsning, men vi kommer att inleda de nya konfirmationsgrupperna senare under hösten. Mer information och inbjudan kommer.