FRAMFLYTTAT: Inspirationskväll för bönegrupper

FRAMFLYTTAT!!!
Nytt datum kommer. Info kommer här på hemsidan och i andra forum.

Är du med i en bönegrupp, eller vill du vara med i en bönegrupp i församlingen? En bönegrupp är en grupp som träffas regelbundet för att be, samtala, läsa Bibeln och stötta varandra. Här finns möjlighet att samtala med varandra, dela med sig av olika saker och hjälpa varandra att leva tillsammans med Jesus i vår vardag.

Kvällen innehåller en enkel kvällsmat, undervisning, samtal om bönegrupperna i församlingen och en gemensam aftonbön.

För anmälan och övrig information kontakta Markus på: markus.wallgren@satilapastorat.se