Gudstjänster i jul och nyår

Då direktiven på grund av covid-19 kvarstår så ändras våra predikoturer något. Vi fortsätter att fira webbsända Gudstjänster i Sätila och Hyssna till och med Januari 2021 om inte direktiven ändras på nytt. När en gudstjänst är utlyst som högmässa är prästen kvar i kyrkan efter sändningens slut för att dela ut nattvarden enskilt i kyrkan fram till 11:30. Ta gärna möjligheten att komma och delta i nattvardsfirandet. För att delta i de webbsända gudstjänsterna klicka här.

24 december – Julafton
10:00 Julbön i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
20:00 Julnattsbön i Ubbhults kapell – Präst: Andreas Patriksson 

25 december – Juldagen
07:00 Julotta i Sätila Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson
07:00 Julotta i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz

26 december – Annandag Jul
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
18:00 Gospelgudstjänst i Ubbhults kapell – Präst: Andreas Patriksson
Denna gudstjänst kan ni även följa via Youtube. Följ länken här.

27 december – Söndagen efter Jul
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
17:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Johan Danz

31 december – Nyårsafton
17:00 Nyårsbön i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
17:00 Nyårsbön i Hyssna Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson

1 januari – Nyårsdagen
17:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
17:00 Högmässa i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz

3 januari – Söndagen efter Nyår
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Urban Olander

6 januari – Trettondedag Jul 
16:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
18:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz

10 januari – 1 söndagen efter Trettondedagen 
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Johan Danz
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Anders Reinholdsson

17 januari – 2 söndagen efter Trettondedagen
10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka – Präst: Urban Olander

24 januari – 3 söndagen efter Trettondedagen
10:00 Högmässa i Sätila Kyrka – Präst: Andreas Patriksson
10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka – Präst: Johan Danz
18:00 Musikgudstjänst – Orgelmusik med Samuel Eriksson – Präst: Johan Danz