Gudstjänster i advent

Gudstjänster i advent under pandemin

På grund av pandemin kommer vi att fortsätta med de webbsända gudstjänsterna under adventstiden. Detta gör också att vissa ändringar kommer att ske i predikoturerna. Här nedan kan du läsa om vilka gudstjänster som webbsänds under advent, från vilken kyrka och när det kommer att finnas möjlighet att komma till kyrkan och ta emot nattvarden.

Observera att alla dessa gudstjänster är webbsända. När det står att det är nattvard/mässa finns prästen kvar i kyrkan efter sändningen för att dela ut nattvarden. Vi gör detta för att kunna fira gudstjänst även under restriktionerna om 8 personer som maxantal för offentliga sammankomster. Mer information om hur Julens gudstjänster påverkas återkommer vi med under adventstiden.

1 söndagen i advent 

Lördag 28 nov kl 18:00 Adventsvesper i Hyssna Kyrka
Vi sjunger och lyssnar till adventstidens psalmer och sånger.
Sångkvartett och trumpetare medverkar. Präst: Johan Danz.

Söndag 29 nov kl 10:00 Familjegudstjänst i Sätila Kyrka.
Sånggrupp medverkar. Präst: Andreas Patriksson.

Söndag 29 nov kl 10:00 Familjegudstjänst i Hyssna Kyrka.
Sånggrupp och trumpetare medverkar. Präst: Johan Danz

2 söndagen i advent

Söndag 6 dec kl 10:00 Högmässa i Sätila Kyrka.
Prästen är kvar i Kyrkan till 11:30 för att dela ut nattvarden. Präst: Johan Danz.

Söndag 6 dec kl 10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka.
Pianisten Nassim Ouazzani medverkar. Präst: Urban Olander.

3 söndagen i advent

Söndag 13 dec kl 10:00 Gudstjänst i Sätila Kyrka.
Präst: Andreas Patriksson.

Söndag 13 dec kl 10:00 Högmässa i Hyssna Kyrka.
Prästen är kvar i Kyrkan till 11:30 för att dela ut nattvarden. Präst: Johan Danz

Söndag 13 dec kl 17:00 Luciaandakt i Hyssna Kyrka.
Luciatåg med MarCantica. 

4 söndagen i advent

Söndag 20 dec kl 10:00 Högmässa i Sätila Kyrka.
Med extra orgelmusik av Henric Carlsson
Prästen är kvar i Kyrkan till 11:30 för att dela ut nattvarden. Präst: Urban Olander.

Söndag 20 dec kl 10:00 Gudstjänst i Hyssna Kyrka.
Präst: Andreas Patriksson.

För att komma in på de webbsända gudstjänsterna kan du klicka på följande länk. Där ligger även några av de senaste veckornas gudstjänster.