BKT Karlssons Minnesfond

Hyssna
Dags att söka bidrag enligt gällande stadgar ur stiftelsen Syskonen B.K.T Karlssons Minnesfond. Bidragsmottagarna ska vara boende i Hyssna.
Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 november 2019 under adress

Syskonen
B.K.T, c/o M.Carlsson, Melltorpsvägen 23, 511 68 Hyssna,
alternativt på mail: micael.l.carlsson@netatonce.net

Upplysningar lämnas av Micael Carlsson telefon 070-6828231.
//Styrelsen för stiftelsen.