Bibelstudier över Filipperbrevet

Under några veckor i Januari-Mars kommer vi att ha Bibelstudier över Filipperbrevet. Varje onsdag kl 11 med start den 27:e januari(dock med undantag för sportlovsveckan 17e februari). Bibelstudierna webbsänds och du hittar länk till sändningarna här. Den som vill är även välkommen att vara med på Bibelstudierna i Hyssna Kyrka, dock max 8 personer.

Filipperbrevet är ett brev om hopp, om glädje i tron på Jesus och om ett liv tillsammans med Gud som varken fängelse(Paulus sitter fängslad när han skriver brevet) eller ens döden kan ta ifrån oss. Bibelstudierna leds av Johan Danz.