1 advent i våra kyrkor

1 söndagen i advent den 28 november

I Hyssna Kyrka:
10:00 Familjegudstjänst
Medverkan av alla kyrkans körer samt instrumentalister.
Församlingsrådet bjuder på kyrkkaffe efter gudstjänsten.

18:00 Adventsvesper
Vi sjunger adventstidens sånger och psalmer
Vokalkvartett medverkar.

I Sätila Kyrka:
10:00 Familjegudstjänst
Medverkan av barn- och ungdomskörerna i Sätila
Kyrkkaffe efter gudstjänsten

I Ubbhults kapell
18:00 Familjegudstjänst
Ubbhults miniorkör och adventskören sjunger. Kantornz orkester spelar.
Glöggmingel efter gudstjänsten.