Om Sätila och Hyssna församlingar

Om Sätila och Hyssna församlingar

Vi i Sätila och Hyssna församlingar är en del av den kyrka som inte känner några gränser utan sträcker sig mot alla människor och vill inlemma dem i en ny gemenskap med Gud och varandra. Vi är kallade att förkunna Guds härliga gärningar genom gudstjänst, själavård och undervisning och vittna om vår Herre i ord och handling.

Sätila och Hyssna församlingar omfattar samhällena Sätila, Ubbhult och Hyssna, som ligger i Västergötland, ca 40 km från Göteborg. Vi är en del av Marks och Bollebygds kontrakt i  Göteborgs stift.

Upplysningar om församlingslivet får du på telefon: 0301-45751 till kyrkoherde Markus Wallgren eller per telefon: 0706-752565 till komminister Johan Danz. Adresser och telefonnummer till pastoratets hela arbetslag finner du under kontakt i menyn.