Predikan på Julottan 2016 i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson.

Predikan från Högmässan på den Helige Mikaels dag i Sätila Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan från Familjegudstjänsten på 18 söndagen efter Trefaldighet. Präst: Anders Reinholdsson.

17 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Yngve Kalin.

Predikan på 16 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Yngve Kalin.

Predikan på 15 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på 14 söndagen efter Trefaldighet. Präst: Yngve Kalin.

Predikan på 13 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson.

Predikan på 12 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Johan Danz

Predikan på Annandag påsk i Sätila Kyrkas. Anders Reinholdsson.