Predikan 1 söndagen efter Trettondedagen i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på Carolsgudstjänsten – Trettondedag Jul i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på Nyårsdagen 2017 i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på 16 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Tema på Gudstjänsten: Vart är vi på väg? Präst: Johan Danz.

Predikan på 15 söndagen efter Trefaldighet av Owe Johansson i Hyssna Kyrka.

Familjegudstjänst – Vart är vi på väg? Avtackning av Thore, mottagning av Jonas och Amie. Sång och drama av Davidssons ungar och Korianda. Dop. Johan Danz predikar.

Predikan på 14 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson.

Predikan på 10 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan på 3 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Johan Danz.