Predikan Påskdagen 2017

24 april, 2017

Predikan på Påskdagen 2017 i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på Palmsöndagen 2017 i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson.

Annandag påsk 2017

21 april, 2017

Lovsång och predikan från Lovsångsgudstjänsten i Hyssna Kyrka på Annandag påsk 2017. Församlingens lovsångsteam leder lovsången. Präst: Johan Danz.

Långfredagen 2017

21 april, 2017

Sång av Kyrkokören och predikan på Långfredagens huvudgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Skärtorsdagen 2017

21 april, 2017

Predikan på skärtorsdagen och sång av församlingens ungdomskör MarCantica. Präst: Johan Danz.

Predikan på Fastlagssöndagen 2017 i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson

Predikan på Reformationsdagen i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan och en sång från gospelgudstjänsten i januari 2017 i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan 1 söndagen efter Trettondedagen i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på Carolsgudstjänsten – Trettondedag Jul i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.