Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen den 8 oktober, med temat Lovsång, firas i våra kyrkor med gudstjänster och mässa. Kl 10 är det gudstjänster i Sätila ledd av Yngve Kalin och i Hyssna ledd av Thomas Berg. Kl 12 leder Yngve mässan i Ubbhults kapell.

Paulus leder oss till Tacksägelsedagens centrum i orden ur Kolosserbrevet 3:16-17:

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.