Söndagen före Domssöndagen

Söndagen före Domssöndagen

Söndagen den 19 november är det gudstjänst i pastoratets olika kyrkor. I Sätila Kyrka är det gudstjänst kl 10:00 som leds av Thomas Berg och i Ubbhults kapell är det gudstjänst kl 12:00. I Hyssna kyrka är det familjegudstjänst med delar ur Musikalen Luthers Ungar(Se särskilt inlägg om detta på hemsidans startsida). Söndagen handlar om att Jesus Kristus kommer att komma tillbaka till världen. Därför är också söndagens tema: ”Vaksamhet och väntan” och är tänkt att vara en hjälp för oss kristna att vara redo. Jesu återkomst är historiens fullbordan, när det eviga livet kan ta sin början för de som tror på Honom. Därför kan den som tror på Jesus Kristus också se fram emot denna dag som en ljus och hoppfull dag, när Gud gör upp med ondskan. Därför har Kyrkan alltid bett: ”Kom Herre Jesus”. Den bönen får vi stämma in i.

Ett exempel på hur detta uttrycks i Guds Ord är en av söndagens läsningar, från Filipperbrevet 3:20-21
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.