Invigning av klockstapeln

På lördag den 4 november, Alla helgons dag, kl 12:00 är det invigning av den nya klockstapeln vid Ubbhults kapell. Anders Reinholdsson medverkar vid invigningen, som förhoppningsvis sker ute vid klockan. Vid invigningen och gudstjänsten medverkar Arne Bäckvall med trumpet. Därefter firar vi gudstjänst ledd av Markus Wallgren i kapellet, följt av kyrkfika.

Klockan är gjuten i klockbrons, en legering av koppar och tenn, på AB M & E Ohlssons Klockgjuteri i Ystad. Inskriptionen på klockan knyter an till 500-årsjubileet av reformationen:

1517 – AV NÅD ÄR NI FRÄLSTA – 2017
EFESIERBREVET 2:5

 

(Foto: Ingemar Hallencreutz)