Musik i Sätila

Sätila

 

Körerna övar på följande tider i Sätila församlingshem:
Miniorkören (förskoleklass-åk.3): Måndagar kl.14.00-16.30. Miniorkörens övning ingår som en del i Miniorerna och Minior-plus, se fliken Barn och unga
N´Joy (åk.4-6): Onsdagar kl 14.00-16.30. N´Joys övning ingår som en del i Juniorerna, se fliken Barn och unga
Sätila ungdomskör (från åk.7):  Onsdagar 15.30-16.30
Kontakta gärna körledare Christina Zetterberg om du vill veta mera. christina.zetterberg@satilapastorat.se

Psalmorkestern i Sätila PSO 2 mars 2014 Välkommen med i Sätila psalmorkester! Vi spelar psalmer i enkla arrangemang vid gudstjänsterna i Sätila Kyrka, oftast vid familjegudstjänster. Ibland kompar vi även körsångerna vid det aktuella tillfället.
Vi spelar ca en gång per termin och övar vid ett tillfälle innan.
Hör gärna av dig till kyrkomusiker Christina Zetterberg eller Seth-Reino Ekström om du har frågor.