Församlingarnas körer och musik

Körer och musik

Våra församlingars gudstjänster är fyllda av musik. Lovsången till Gud och mötet med honom är hjärtat i våra församlingars liv. Vill du vara med och sjunga, spela eller kanske hjälpa till med powerpointpresentationer av texter och bilder under gudstjänsterna? Ibland är det någon av församlingarnas körer som är engagerad, ibland kompband eller solister och instrumentalister. Kontakta någon av församlingarnas musiker eller präster på kontaktsidan.

Kommande musikgudstjänster hittar du här:

 

Sätila

Miniorkör (6-7 år): Måndagar 15.00-16.00
Miniorplus-kör (8-9 år): Måndagar 16.00-16.30
N´Joy (från 10 år): Onsdagar 14.30-15.00
Ungdomskören (från 13 år): Onsdagar 15.45-16.30
Information: kyrkomusiker Christina Zetterberg, arb. 0301-45753 el. hem 0301-406 97 E-post
27 okt nr 5

 

 

 

 

 

 

Psalmorkestern i Sätila
Välkommen med i Sätila psalmorkester! Vi spelar psalmer i enkla arrangemang vid gudstjänsterna i Sätila Kyrka, oftast vid familjegudstjänster. Ibland kompar vi även körsångerna vid det aktuella tillfället.
Vi spelar ca en gång per termin och övar vid ett tillfälle innan.
Hör gärna av dig till kyrkomusiker Christina Zetterberg eller Seth-Reino Ekström om du har frågor.

PSO 2 mars 2014


Hyssna

I Hyssna församling sjunger våra kyrkokörer i gudstjänsterna. Det kan variera allt från gudstjänster på söndag kl 10 till musikaler, julspel eller framförande av olika körverk. Dessutom medverkar regelbundet församlingens lovsångsteam, samt instrumental- och sångsolister.
Körerna övar på följande tider:
Barnkör Korianda (8-12 år): Tisdagar 14.30-15.15. Koriandas övning ingår i Davidssons ungar, se fliken Barn och unga
Ungdomskör MarCantica (från 13 år) Onsdagar 17.30-19.00
Vuxenkör: Tisdagar 19.00-20.45
Dagledigkören ”Glada röster:” Vissa torsdagar 13.45-15.30
Vill du vara med och sjunga eller spela i gudstjänsterna? Kontakta kyrkomusiker Marie Englund Hyllstam, tel. 0320-17753
Hyssna Kyrka Körsång 1 advent 2013

 

 

 


Ubbhult

Miniorkör: Torsdagar 15.05-15.30
Information: kyrkomusiker Christina Zetterberg, arb. 0301-45753 el. hem 0301-406 97

Vill du vara med kontakta Christina Zetterberg.

Gospelkören Come Together Gospel är igång igen, och övar varannan onsdag i Ubbhults kapell. Kören leds av Irene Dahlby. Hör av dig till info@satilapastorat.se om du vill få mer information.
IMG_4604