Gudstjänster i församlingarna

Vi firar i regel gudstjänst kl 10 i Sätila och Hyssna, och kl 12 i Ubbhult. Ibland är det ytterligare gudstjänster utöver detta. ”Mässa” innebär gudstjänst med nattvard, och ”Gudstjänst” är utan nattvard.

Här är gudstjänsterna framöver i Sätila, Hyssna och Ubbhult:

24 februari, 2019
 • Högmässa på Sexagesima

  24 februari, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Thomas Berg.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa

  24 februari, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Högmässa på Reformationsdagen/Sexagesima - Präst: Yngve Kalin. #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på Sexagesima

  24 februari, 2019  18:00 - 19:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

26 februari, 2019
 • Mässa

  26 februari, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

28 februari, 2019
 • Mässa

  28 februari, 2019  14:00 - 15:00
  Klockaregården

  #gudstjänst

  See more details

3 mars, 2019
 • Gudstjänst

  3 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka

  Gudstjänst på Fastlagssöndagen i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Marie Englund.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på Fastlagssöndagen

  3 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila Kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Sång och musik: Glorious.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Familjegudstjänst på Fastlagssöndagen

  3 mars, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Sång av Ubbhults Miniorkör.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

5 mars, 2019
 • Mässa

  5 mars, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

6 mars, 2019
 • Askonsdagsmässa

  6 mars, 2019  18:30 - 19:30
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Askonsdagsmässa i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Marie Englund. #gudstjänst

  See more details

 • Askonsdagsmässa

  6 mars, 2019  18:30 - 19:30
  Sätila Kyrka

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

10 mars, 2019
 • Högmässa på 1 söndagen i fastan

  10 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Yngve Kalin.
  Sång av Come Together Gospel.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa

  10 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Högmässa på första söndagen i fastan.
  Präst Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Marie Englund.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på 1 söndagen i fastan

  10 mars, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

12 mars, 2019
 • Mässa

  12 mars, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

14 mars, 2019
 • Passionsgudstjänst

  14 mars, 2019  18:30 - 19:30
  Sätila Kyrka

  Passionsgudstjänst i Sätila Kyrka.
  Johannes 17:1-19.
  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

17 mars, 2019
 • Gudstjänst med dop

  17 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Gudstjänst med dop på 2 söndagen i fastan. Präst: Yngve Kalin. Musiker: Peter Wågsjö.

  See more details

 • Familjegudstjänst på 2 söndagen i fastan

  17 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Sång av Barntimmebarnen, Miniorkören och N´Joy.
  Sätila Psalmorkester spelar.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström och Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa med dop på 2 söndagen i fastan

  17 mars, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Peter Wågsjö.
  #gudstjänst

  See more details

19 mars, 2019
 • Mässa

  19 mars, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

21 mars, 2019
 • Passionsgudstjänst

  21 mars, 2019  18:30 - 19:30
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Johannes 18:1-11. Präst: Johan Danz. #gudstjänst

  See more details

24 mars, 2019
 • Gudstjänst

  24 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag. Präst: Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Peter Wågsjö.

  See more details

 • Högmässa på Jungfru Marie Bebådelsedag

  24 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag

  24 mars, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Johan Danz.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

26 mars, 2019
 • Mässa

  26 mars, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

28 mars, 2019
 • Passionsgudstjänst

  28 mars, 2019  18:30 - 19:30
  Sätila kyrka

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

31 mars, 2019
 • Gudstjänst på Midfastosöndagen

  31 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Johan Danz.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Familjemässa

  31 mars, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka

  Familjemässa i Hyssna Kyrka på Midfastosöndagen. Präst: Urban Olander. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Marie Englund. #gudstjänst

  See more details

 • Taizémässa

  31 mars, 2019  18:00 - 19:00
  Ubbhults kapell

  Kvällsmässa med musik från kommuniteten i Taizé, läsning ur Johannes 18:15-27.
  Präst: Johan Danz.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

2 april, 2019
 • Mässa

  2 april, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

4 april, 2019
 • Passionsgudstjänst

  4 april, 2019  18:30 - 19:30
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Johannes 18:28-40. Präst: Johan Danz. #gudstjänst

  See more details

7 april, 2019
 • Högmässa på 5 söndagen i fastan

  7 april, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Linnea Norberg.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på 5 söndagen i fastan

  7 april, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhult Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Taizémässa

  7 april, 2019  18:00 - 19:00
  Hyssna Kyrka

  Taizémässa i Hyssna Kyrka. Präst: Markus Wallgren. Musiker: Marie Englund. #gudstjänst

  See more details

9 april, 2019
 • Mässa

  9 april, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

11 april, 2019
 • Kvällsmässa

  11 april, 2019  18:30 - 19:30
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Kvällsmässa i Hyssna Kyrka. Johannes 19:1-16. Präst: Johan Danz. #gudstjänst

  See more details

14 april, 2019
 • Högmässa på Palmsöndagen

  14 april, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Högmässa på Palmsöndagen i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Karin Eriksson. #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på Palmsöndagen

  14 april, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Urban Olander.
  Kyrkomusiker: Henric Carlsson och Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på Palmsöndagen

  14 april, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhult Kapell

  Präst: Urban Olander.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

18 april, 2019
 • Mässa

  18 april, 2019  15:00 - 16:00
  Stomsåker

  Mässa på Skärtorsdagen på Stomsåker. Präst: Johan Danz. #gudstjänst

  See more details

 • Skärtorsdagsmässa

  18 april, 2019  18:30 - 19:30
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Skärtorsdagsmässa i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Marie Englund. #gudstjänst

  See more details

 • Skärtorsdagsmässa

  18 april, 2019  18:30 - 19:30
  Sätila kyrka, 511 69 Sätila, Sverige

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

19 april, 2019
 • Långfredagsgudstjänst

  19 april, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka, 511 69 Sätila, Sverige

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Långfredagsgudstjänst

  19 april, 2019  10:00 - 11:00

  Långfredagsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Musiker: Marie Englund. #gudstjänst

  See more details

 • Långfredagsgudstjänst

  19 april, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhult Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Långfredagens kvällsgudstjänst

  19 april, 2019  18:00 - 19:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Långfredagens kvällsgudstjänst. Präst: Yngve Kalin. #gudstjänst

  See more details

21 april, 2019
 • Familjemässa på Påskdagen

  21 april, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka, 511 69 Sätila, Sverige

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Familjemässa

  21 april, 2019  10:00 - 11:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Familjemässa på Påskdagen - Kristus är uppstånden! Präst: Johan Danz. Diakon: Annelie Wallgren. Musiker: Marie Englund. #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på Påskdagen

  21 april, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhult Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

22 april, 2019
 • Gudstjänst på Annandag Påsk

  22 april, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Lovsångsmässa

  22 april, 2019  18:00 - 19:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Lovsångsmässa i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson. Musik: Glorious. #gudstjänst

  See more details

23 april, 2019
 • Mässa

  23 april, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

28 april, 2019
 • Högmässa på 2 söndagen i påsktiden

  28 april, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på 2 söndagen i påsktiden

  28 april, 2019  18:00 - 19:00
  Ubbhult Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Präst: Yngve Kalin.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

30 april, 2019
 • Mässa

  30 april, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

5 maj, 2019
 • Gudstjänst på 3 söndagen i påsktiden

  5 maj, 2019  18:00 - 19:00
  Sätila kyrka, 511 69 Sätila, Sverige

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

7 maj, 2019
 • Mässa

  7 maj, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

12 maj, 2019
 • Familjemässa på 4 söndagen i påsktiden

  12 maj, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Sång av Barntimmebarnen, Miniorkören och N´Joy.
  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på 4 söndagen i påsktiden

  12 maj, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhult Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

14 maj, 2019
 • Mässa

  14 maj, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details

19 maj, 2019
 • Gudstjänst på 5 söndagen i påsktiden

  19 maj, 2019  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Johan Danz.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på 5 söndagen i påsktiden

  19 maj, 2019  12:00 - 13:00
  Ubbhult Kapell, 438 95 Hällingsjö, Sverige

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

21 maj, 2019
 • Mässa

  21 maj, 2019  08:30 - 09:00
  Hyssna Kyrka, 511 68, Hålsjövägen 7, 510 22 Hyssna, Sverige

  Mässa (nattvardsgudstjänst) med förbön för församlingen.

  #gudstjänst

  See more details