Gudstjänster i församlingarna

Vi firar i regel gudstjänst kl 10 i Sätila och Hyssna, och kl 12 i Ubbhult. Ibland är det ytterligare gudstjänster utöver detta. ”Mässa” innebär gudstjänst med nattvard, och ”Gudstjänst” är utan nattvard.

Här är gudstjänsterna framöver i Sätila, Hyssna och Ubbhult:

22 september, 2018
 • Dopgudstjänst

  22 september, 2018  11:00 - 12:00
  Hyssna kyrka

  #gudstjänst

  See more details

 • Dopgudstjänst

  22 september, 2018  13:00 - 14:00
  Sätila kyrka

  #gudstjänst

  See more details

 • Dopgudstjänst

  22 september, 2018  16:30 - 17:30
  Ubbhults kapell

  #gudstjänst

  See more details

23 september, 2018
 • Högmässa på 17 söndagen efter trefaldighet

  23 september, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila Kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa

  23 september, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson

  #gudstjänst

  See more details

 • Pilgrimsvandring

  23 september, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  #gudstjänst

  See more details

25 september, 2018
 • Veckomässa

  25 september, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

27 september, 2018
 • Mässa

  27 september, 2018  14:00 - 15:00
  Klockaregården

  #gudstjänst

  See more details

 • Mässa

  27 september, 2018  15:00 - 16:00
  Stomsåker

  #gudstjänst

  See more details

30 september, 2018
 • Gudstjänst

  30 september, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Sång: Come Together Gospel.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Familjegudstjänst

  30 september, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Urban Olander

  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på den helige Mikaels dag

  30 september, 2018  18:00 - 19:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

2 oktober, 2018
 • Veckomässa

  2 oktober, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

7 oktober, 2018
 • Gudstjänst på 19 söndagen efter trefaldighet

  7 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Thomas Berg

  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på 19 söndagen efter trefaldighet

  7 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på 19 söndagen efter trefaldighet

  7 oktober, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

9 oktober, 2018
 • Veckomässa

  9 oktober, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

14 oktober, 2018
 • Familjegudstjänst med dop på Tacksägelsedagen

  14 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila Kyrka

  Sång av Miniorkören och N´Joy.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  Präst: Markus Wallgren.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst

  14 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson

  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på Tacksägelsedagen

  14 oktober, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

16 oktober, 2018
 • Veckomässa

  16 oktober, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

21 oktober, 2018
 • Högmässa på 21 söndagen efter trefaldighet

  21 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på 21 söndagen efter trefaldighet

  21 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Urban Olander

  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på 21 söndagen efter trefaldighet

  21 oktober, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Urban Olander.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

23 oktober, 2018
 • Veckomässa

  23 oktober, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

25 oktober, 2018
 • Mässa

  25 oktober, 2018  14:00 - 15:00
  Klockaregården

  #gudstjänst

  See more details

 • Mässa

  25 oktober, 2018  15:00 - 16:00
  Stomsåker

  #gudstjänst

  See more details

28 oktober, 2018
 • Gudstjänst på 22 söndagen efter trefaldighet

  28 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Sång av Härrydakören "Sångfåglarna" under ledning av Totte Holm.
  Kyrkomusiker: Peter Wågsjö.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa med dop

  28 oktober, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Urban Olander

  #gudstjänst

  See more details

 • Lovsångsmässa på 22 söndagen efter trefaldighet

  28 oktober, 2018  18:00 - 19:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Markus Wallgren.
  Sång och musik: Glorious.
  #gudstjänst

  See more details

30 oktober, 2018
 • Veckomässa

  30 oktober, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

3 november, 2018
 • Högmässa på Alla helgons dag

  3 november, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Urban Olander

  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på Alla helgons dag

  3 november, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på Alla helgons dag

  3 november, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Markus Wallgren.Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

4 november, 2018
 • Minnesgudstjänst

  4 november, 2018  17:00 - 18:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

 • Minnesgudstjänst

  4 november, 2018  17:00 - 18:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Urban Olander

  #gudstjänst

  See more details

6 november, 2018
 • Veckomässa

  6 november, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

11 november, 2018
 • Familjegudstjänst på 24 söndagen efter trefaldighet

  11 november, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Sång av Miniorkören och N´Joy.
  Psalmorkestern spelar.

  Deltagarna från helgens juniorläger medverkar.
  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström och Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Familjegudstjänst på 24 söndagen efter trefaldighet

  11 november, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Urban Olander

  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på 24 söndagen efter trefaldighet

  11 november, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Kyrkomusiker: Seth-Reino Ekström.
  #gudstjänst

  See more details

13 november, 2018
 • Veckomässa

  13 november, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

18 november, 2018
 • Högmässa på söndagen före domsöndagen

  18 november, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson.
  Kyrkomusiker: Peter Wågsjö.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på söndagen före domsöndagen

  18 november, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Markus Wallgren

  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst på söndagen före domsöndagen

  18 november, 2018  12:00 - 13:00
  Ubbhults kapell

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Peter Wågsjö.
  #gudstjänst

  See more details

20 november, 2018
 • Veckomässa

  20 november, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

25 november, 2018
 • Gudstjänst på Domsöndagen

  25 november, 2018  10:00 - 11:00
  Sätila kyrka

  Präst: Markus Wallgren.
  Kyrkomusiker: Christina Zetterberg.
  #gudstjänst

  See more details

 • Högmässa på Domsöndagen

  25 november, 2018  10:00 - 11:00
  Hyssna kyrka

  Präst: Anders Reinholdsson

  #gudstjänst

  See more details

 • Gudstjänst

  25 november, 2018  18:00 - 19:00
  Ubbhults kapell

  #gudstjänst

  See more details

27 november, 2018
 • Veckomässa

  27 november, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

29 november, 2018
 • Mässa

  29 november, 2018  14:00 - 15:00
  Klockaregården

  #gudstjänst

  See more details

 • Mässa

  29 november, 2018  15:00 - 16:00
  Stomsåker

  #gudstjänst

  See more details

4 december, 2018
 • Veckomässa

  4 december, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

11 december, 2018
 • Veckomässa

  11 december, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details

16 december, 2018
 • Musikgudstjänst "I juletid"

  16 december, 2018  18:00 - 19:00
  Sätila Kyrka

  Musikgudstjänst "I juletid".
  Medverkande:
  Manskören Voice Boys.
  Anders Johammar-körledare.
  Lilian Carlsson-piano.
  Birgitta Gunnarsson-violin.
  Sture Persson-cello.
  Astrid Zetterberg-recitatör.
  Christina Zetterberg-flöjt.
  #gudstjänst

  See more details

18 december, 2018
 • Veckomässa

  18 december, 2018  08:30 - 09:00
  Hyssna kyrka

  Varje tisdag morgon.#gudstjänst

  See more details