Musik i Ubbhult

Ubbhult

 

Ubbhults Miniorkör (förskoleklass-åk.3): Torsdagar 14.00-16.00. Ubbhults Miniorkör ingår som en del i Miniorerna, se fliken Barn och unga
Kontakta gärna körledare Christina Zetterberg om du vill veta mera. christina.zetterberg@satilapastorat.se
Gospelkören Come Together Gospel
Övar varannan onsdag (ojämn vecka) kl.19:00-21:15 i Ubbhults kapell.
Kontaktperson/körledare: Iréne Dahlby, irene.dahlby@gmail.com, 0739-881396

Innehållsansvar för sidan: Christina Zetterberg