Konfirmationsläsning 2018-2019

Hej alla ungdomar i Sätila och Hyssna församlingar och era familjer! Det börjar dra ihop sig till konfirmationsläsning för dig som är född 2004 eller tidigare. Det är någonting du inte får missa! Du är mitt uppe i tonåren och har kanske en del funderingar om livet och dess mening.  

Så varför inte ta chansen att, helt gratis, delta i församlingarnas konfirmationsundervisning! Att konfirmationsläsa är ett jättebra tillfälle att lära sig mer om den kristna tron. Vem är Gud? Bryr Gud sig om mig? Vad betyder Bibeln idag? Dessa frågor och mycket mera tar vi upp och samtalar om. Vi vill hjälpa dig att upptäcka vad det innebär att leva som kristen och vad tron kan betyda i ditt liv.

Du är välkommen som:
– tänker på dessa frågor.
– inte har funderat alls.
– ifrågasätter.
– längtar efter något mer

Konfirmationstiden innehåller bl.a:

Undervisning
Den innebär att vi berättar i storgrupp, samtalar i mindre grupper, upptäcker vad som står i Bibeln, leker tillsammans, gör drama m m.

Läger
På hösten har vi ett läger hemma med övernattning i något av våra församlingshem  27-28 september.
På våren åker vi till Gullbrannagården utanför Halmstad 22-24 februari 2019.                   

Gudstjänst
Är en viktig mötesplats för hela församlingen. Vi vill att du ska få upptäcka detta och fira gudstjänst flera gånger i månaden!

Lästiden är ett tillfälle också för er föräldrar att få reflektera över den kristna tron. Välkommen att delta tillsammans med era ungdomar i våra gudstjänster.

Grupper
Huvuddelen av våra träffar kommer att vara ungefär varannan torsdag efter skoltidens slut,  mellan ca.kl.16-18. (Från kl.15.30 serveras smörgåsfika). Vi kommer också att träffas någon/några lördagar och/eller söndagar i samband med gudstjänsten.

Oftast kommer vi att vara i Sätila församlingshem  eftersom torsdagssamlingarna är i anslutning till skolans slut. Beroende av hur många vi blir kommer vi att ha en eller två grupper.

Konfirmationen kommer att bli under maj månad.

Det kommer att vara ett team av olika personer i våra konfirmandgrupper.

Konfirmandläsningen börjar med en samling för alla  måndagen  den 3 september kl 19.00 i Sätila församlingshem, då vill vi träffa både ungdomarna och deras föräldrar.

Vid denna samling kommer vi att informera mer om konfirmationstiden, vilka datum vi kommer att träffas m.m.

Välkomna!

Ring oss gärna om du har frågor:
Markus Wallgren, Kyrkoherde, 0301-457 51, markus.wallgren@satilapastorat.se
Johan Danz, Komminister, 0320-177 51, johan.danz@satilapastorat.se
Lena Hugosson, Diakon, 0301-457 55, lena.hugosson@satilapastorat.se
Gunilla Dotevall, Församlingspedagog, 0301-457 54, gunilla.dotevall@satilapastorat.se

Anmälan: Skickas före den 31 augusti  2018 till:
Sätila församlingshem Kyrkstallsvägen 2, 511 69 Sätila
eller via e-post lena.hugosson@satilapastorat.se
med nedanstående uppgifter:

Jag vill delta i konfirmandläsningen 2018-2019:

Namn: ………………………………………………………………

Mobilnummer:………………………………………………………………

Personnummer:………………………………….……………………..

Församling: ………………………….…….      Är döpt: Ja Nej

Specialkost, allergier m.m……………………………………………………

Jag vill bli kontaktad för läsning för ungdom med särskilda

behov:………………………………………………………………………………………   

Jag deltager i konfirmationsläsning på en annan ort, nämligen.

……………………………………………………………………………………………………

Förälders namn, telefonnummer och E-post ………………………………………………………………………………………………………………