Barn & unga Sätila

Sätila vårterminen 2019

Vuxenbarn grupp 0 år – (tillsammans med vuxen)
Torsdagar kl 10.00 – 12.00. Börjar 17 januari. 
Lek, sång, samtal, fika och andakt.
Ledare: Gunilla Dotevall och Lena Hugosson.

Barntimmar för barn födda 2013 och 2014.
Måndagar 09.00 – 11.00. Börjar 21 januari. 
Lek, sång, undervisning och pyssel, frukt och andakt.
Ledare: Mathias Ahlström.
Anmälan till Mathias på mathias.ahlstrom@satilapastorat.se

Miniorer och Minior-plus för barn födda 2009-2012.
Måndagar 14.00-16.30. Börjar 21 januari. 
Miniorkör, undervisning, pyssel lek och andakt.
Ledare: Gunilla Dotevall, Christina Zetterberg och Mathias Ahlström.

Juniorer för barn födda 2006-2008.
Onsdagar 14.00-16.30. Börjar 23 januari. 
Körsång i N´Joy, pyssel och spel, bakning och andakt.
Ledare: Christina Zetterberg, Mathias Ahlström och Gunilla Dotevall.

Söndagsskola.
Under söndagens gudstjänst finns det ofta möjlighet för barnen att få sin egen undervisning under predikan.
Ledare: Gunilla Dotevall m.fl.

Kyrkans ungdom för ungdomar födda 2005 el. tidigare 
Varannan fredag (jämna veckor) kl 19.00 i Sätila församlingshem.
Börjar 11 januari.
Föredrag och samtal, gemenskap, sång och musik, aftonbön m.m.
Ledare: Mathias Ahlström. Upplysningar: Mathias 0301-457 44.


Innehållsansvar för sidan: Christina Zetterberg