Fastan 2017


Under våren 2017 kommer vi i våra församlingar att, förutom söndagens huvudgudstjänster, på ett särskilt sätt att uppmärksamma fastan. Fastetiden i kyrkan handlar om att fördjupa sig, ta tron på allvar och nyupptäcka kraften i tron. Därför kommer det att finnas ett antal gudstjänster i våra kyrkor med särskild inriktning på att fördjupa livet tillsammans med Jesus och att på nytt stanna upp inför vad Han gjort för oss. Gudstjänsterna under fastan, kommer att vara av något olika karaktär, men alla kommer att ha som fokus att fördjupa vårt liv som kristna tillsammans med Jesus genom att stanna upp inför vad Han gjort för oss. Ta chansen att vara med!

 

1 mars Askonsdagen: Askonsdagsmässa i Sätila Kyrka 18:30. Präst: Anders Reinholdsson och i Hyssna Kyrka 18:30. Präst: Johan Danz.

5 mars 18:00 Jazz i fastan – en musikgudstjänst med jazzton där vi stannar upp inför fastetidens innehåll. Präst: Johan Danz. Läsning ur Markus vecka 1.

 

9 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Hyssna kyrka. Johan Danz. Läsning ur Markus vecka 2.

19 mars 18:00 Musikgudstjänst i Sätila Kyrka: Fastemusik av J.S. Bach framfört av Robert Jenderman, orgel. Präst: Johan Danz. Läsning ur Markus vecka 2.

22 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Sätila Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson. Läsning ur Markus vecka 3.

26 mars 17:00 Taizémässa på fastetema i Ubbhults kapell. Präst Johan Danz. Läsning ur Markus vecka 4.

29 mars 18:30 Passionsgudstjänst i Sätila Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson. Läsning ur Markus vecka 4.

2 april 18:00 Musikgudstjänst: MarCantica sjunger passionsmusik i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz. Läsning ur Markus vecka 5.

6 april 18:30 Passionsgudstjänst i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.  Läsning ur Markus vecka 6.

 

Varje tisdagmorgon kl 08:30 i Hyssna Kyrka firas det också en fastemässa.