Domssöndagen

Domssöndagen

På söndag är det Domssöndagen. Namnet kan låta skrämmande, men det är en del av det kristna hoppet, att Gud en dag ska göra räkenskap med all världens ondska. Det är både en påminnelse om hoppet vi har i Jesus Kristus, att det onda vi har gjort är försonat när Jesus dog på korset för våra synder, och uppstånden igen för att ge oss av sitt nya liv. Samtidigt påminns vi om att Jesus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Det handlar alltså både om att det är i detta livet vi kan söka friden med Gud och försonas med honom, och att det bara är genom tron på Jesus Kristus vi räddas till det eviga livet.

I Sätila Kyrka är det Mässa kl 10 som leds av Markus Wallgren. I Ubbhults kapell är det gudstjänst kl 12 som också leds av Markus och i Hyssna Kyrka är det gudstjänst kl 10 som Yngve Kalin leder.

En av  bönerna för Domssöndagen sammanfattar det så här:

Evige Gud,
som inte vill att någon människa ska gå förlorad
vägled våra hjärtan och tankar med din Ande,
så att vi lever efter din vilja
med din rättvisa dom för ögonen
och sedan får vara hos dig för evigt.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen