Predikan på 4 söndagen i Påsktiden 2016 i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan på 3 söndagen i påsktiden 2016, i Hyssna Kyrka. Yngve Kalin predikar.

Predikan från Jungfru Marie bebådelsedag i Hyssna Kyrka 2016. Johan Danz predikar.

Predikan i Hyssna Kyrka på andra söndagen i påsktiden 2016 i Hyssna Kyrka. Anders Reinholdsson predikar.

Predikan på Påskdagen 2016 i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan vid Långfredagens huvudgudstjänst i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan på Palmsöndagen 2016 i Hyssna Kyrka. Yngve Kalin predikar.

Mikaelidagen 2015 i Hyssna Kyrka. Dagens Bibelläsningar och predikan av Anders Reinholdsson.

Gudstjänst i Hyssna Kyrka. Hilding Egestål predikar.

Högmässa i Sätila Kyrka 16 augusti. Johan Danz predikar och leder mässan.