Predikan på 3 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Johan Danz.

Andra söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Yngve Kalin.

Första söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Johan Danz.

Söndagen före Pingst i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson

Predikan på Kristi Himmelsfärds dag 2016 i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan på Bönsöndagen 2016 i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan på 4 söndagen i Påsktiden 2016 i Hyssna Kyrka. Johan Danz predikar.

Predikan på 3 söndagen i påsktiden 2016, i Hyssna Kyrka. Yngve Kalin predikar.

Predikan från Jungfru Marie bebådelsedag i Hyssna Kyrka 2016. Johan Danz predikar.

Predikan i Hyssna Kyrka på andra söndagen i påsktiden 2016 i Hyssna Kyrka. Anders Reinholdsson predikar.