2 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka
2013-
Dagens texter:
5 Mos. 7:6-9
Rom. 8:28-30
Joh. 1:35-46

Johan Danz predikar.

Den helige Mikaels dag i Hyssna Kyrka
2013-09-29
Högmässa – Ungdomskören medverkar.
Dagens texter:
Dan. 10:15-19
Upp. 12:7-12
Matt. 18:7-10

Johan Danz predikar.

Den helige Mikaels dag 2013-09-29
Familjegudstjänst
Dagens texter:
Upp. 12:7-12
Matt. 18:7-10

Anders Reinholdsson predikar.

19 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka
2013-10-06
Dagens texter:
1 Mos. 15:5-6
1 Tim. 6:11-12
Joh. 9:1-7, 24-39

David Ekström predikar.

Tacksägelsedagen 2013-10-13
Hyssna kyrka
Kyrkokören medverkar
Dagens texter:
Jer. 31:3-6
Upp. 4:8-11
Matt. 15:29-31

David Ekström predikar.

19 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna kyrka.
Dagens texter:
1 Tim 6:11-12
Joh. 9:1-7, 24-39

Johan Danz predikar.