Predikan på Nyårsdagen 2017 i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på Julottan 2016 i Hyssna Kyrka. Präst: Anders Reinholdsson.

Predikan på 4 söndagen i advent 2016 i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan på 3 söndagen i advent 2016 i Hyssna Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan i Hyssna Kyrka på 2 söndagen i advent. Präst: Bertil Hanberger.

Predikan från Högmässan på den Helige Mikaels dag i Sätila Kyrka. Präst: Johan Danz.

Predikan från Familjegudstjänsten på 18 söndagen efter Trefaldighet. Präst: Anders Reinholdsson.

17 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Yngve Kalin.

Predikan på 16 söndagen efter Trefaldighet i Sätila Kyrka. Präst: Yngve Kalin.

Predikan på 16 söndagen efter Trefaldighet i Hyssna Kyrka. Tema på Gudstjänsten: Vart är vi på väg? Präst: Johan Danz.